Skip to main content
Borító/Kép
Németh Ferenc: Ady vonzáskörében c. könyvének borítója

Ady vonzáskörében

Todor Manojlović Nagyvárad, Temesvár és Arad között 1907–1910
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
195 oldal
ISBN
9788686469526
Fülszöveg

A kötet egy legenda nyomába ered, hogy azután elmélyült kutatói munkával valósággá formáljaTodor Manojlović nagybecskereki szerb költő, irodalmár és Ady Endre kapcsolatát. Ebben a szerzőnek a legnagyobb segítségére Manojlović írásai, visszaemlékezései, naplójegyzetei voltak, amelyek hol önmagukban is beszélnek, hol pedig elemzések kezdőpontját képezik. Bányai János szerint a könyv „természetszerűleg tér ki az Ady–Manojlović kapcsolatra, mégpedig nem azzal a szándékkal, hogy ezt az ismeretséget minősítse, csupán azzal a szándékkal, hogy dokumentálja... pontos hivatkozásokkal meg idézetekkel. Ezenfelül pedig azt bizonyítja, hogy Ady szerb irodalmi recepciójának kérdése nem kerülhető meg Todor Manojlović munkásságának ismertetése nélkül. Hosszan idézve Manojlović Adyról szóló írásait, tanulmányokat és emlékezéseket a szerző bebizonyította, hogy a szerb költő amellett, hogy lelkes híve volt Adynak, értette is a magyar költő verseit, és jól látta a költő helyét a modern magyar irodalom történetében...”

Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Szerkesztő
Bányai János profilképe
Recenzens
Recenzens
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő