Skip to main content
Borító/Kép
Törköly István: Akikért nem szólt a harang c. könyvének borítója

Akikért nem szólt a harang

Vajdasági magyar frontharcosok vallomásai
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
ISBN
86-82147-41-6
Oldalszám
155 oldal
Műfaj
Leltári szám
5115
Fülszöveg

Törköly István Akikért nem szólt a harang című könyvében a tanúk vallomásai alapján próbálja meg megrajzolni az egykori Petőfi brigád hiteles történetét. Az események után jó fél évszázaddal. Az újságíró miért érezte ennek ma szükségét? Egyebek között valószínűleg azért, mert „annak idején” nem volt lehetőség épp a hiteles kép megrajzolására. Annak idején jelent ugyan meg könyv a brigád megalakulásáról és hadi tevékenységéről, ám kimaradtak belőle olyan mozzanatok, amelyekről akkor nemlehetett, vagy nem „illett” írni. Pedig kezdettől fogva tudták a résztvevők, hogyan alakult meg a brigád s miért keltették életre. Egyrészt mozgósítani kellett a délvidéki magyarságot (is) a fasizmus elleni fegyveres harcra, másrészt – s ezt külön hangsúlyozták! – a brigádba való „önkéntes” jelentkezéssel lemossuk nemzetünk arcáról azt a „gyalázatot”, amelyet reá raktak a századok, különösen pedig a második világ­háborúban vállalt szerepünk, amelynek nemsokára, a háború befejezése után nevet is adtak: a fasiszta Németország utolsó csatlósa, a bűnös nemzet és így tovább. Megteremtették tehát a brigád megalakításához a megfelelő pátoszt, de az „önkénteseket” megfelelő felszerelés és kiképzés nélkül küldték a tűzvonalba, magyarán a vágóhídra: „Szerezz magadnak fegyvert a fronton, ragadd el az ellenségtől, mint ahogyan azt hős partizánjaink csinálták a felkelés kezdetén és után.” Mint tudjuk, már a toborzásnál olyan „hibákat” követtek el,hogy a toborzók itthon maradtak, mert „reájuk a hátországban volt szükség”, de ez is már az „események” lezajlása után tudódott ki, noha nyíltan mind ez ideig nem beszéltek és írtak róla. Tehát már a toborzásnál átejtették, becsapták a „legényeket”, akik közül sokan azért jelentkeztek „önként”, mert megmondták nekik: ha nem mész önként a brigádba, behívunk a hadseregbe! Hogy mi történt velük, arról vallanak Törköly Istvánnak a ma még élő tanúk. Ez a vallomásgyűjtemény azért fontos, mert egy sok évtizeden át élő legendát és hamis pátoszt próbál szertefoszlatni. A tanúvallomásokat nem történész gyűjtötte egybe, hanem újságíró,mondhatni egy kései krónikás, aki a vallomástevők kalauzolásával végigjárta a brigád véres kálváriáját. Ha egyszer valaki meg szeretné írni a Petőfi brigád igaz történetét, Törköly István könyve fogódzólehet számára.

                                                                                                                                                                                                                                                 NÉMETH István

Szerzői minősítések
Recenzens
Recenzens
Szerkesztő
Borítóterv
Grafikai szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
153