Skip to main content
Borító/Kép

Arany, Jókai és Petőfi kultusza a Vajdaságban

Szerző
Kiadás éve és helye
ISBN
978-86-87095-49-6
Oldalszám
408 oldal
Műfaj
Fülszöveg

Arany, Jókai ás Petőfi a magyar írók között a leginkább kultikus személyiségek közé tartozik, születésük és haláluk kerek évfordulóit megünnepelni a 19. század óta kötelesség. Az pedig, hogy mikor milyen vonásait emelték ki az ünnepeiteknek, sokkal inkább az ünneplőkről (az ünneplők koráról) árulkodik, mint magukról a szerzőkről. A három 19. századi szerző kultuszát a mai Vajdaság területén – földrajzi értelemben így lokalizálja Németh Ferenc kutatási területét – társadalmi formáció- és impérium-váltások egész sora formálta. Németh Ferenc tárgyválasztása éppen ezért szerencsés, fontos és érdekes egyszerre: ilyen körülmények között a kultusz alakulástörténetének a történelem alakulása által való meghatározottsága különösen jól érzékelhető és érzékeltethető. Kutatómunkája során Németh Ferenc bő másfél évszázad anyagát tekintette át. A kultusz kialakulását mindhárom író esetében visszavezeti még életük során kialakult vajdasági látogatásaikra, az ottani írókkal, művelődési intézményekkel kialakított kapcsolataikra, és/vagy műveik vajdasági vonatkozásaira. A kronológiai elvet követő tárgyalásmód Arany, Jókai és Petőfi esetében is világossá teszi, hogy a kultusz szempontrendszere miként alakult Trianon előtt, a két világháború közötti Időszakban és a második világháború után. Kiderül az Is, hogy a második világháború óta eltelt idő nem tárgyalható egységes korszakként: a partizánháború lezárását követő évek sokkal inkább a harcos Petőfi kultuszának kedveztek, mintsem Aranynak vagy Jókainak. Külön erénye a tanulmánynak, hogy beszámol a három szerző szerb recepciójáról is.

                                                                                                                                                                                                                                            SZAJBÉLY Mihály

Szerzői minősítések
Főszerkesztő
Felelős főszerkesztő
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Recenzens
Recenzens
Recenzens
Recenzens
Tördelő
Borítóterv
Korrektor
Tartalomjegyzék
331
337
342