Skip to main content
Borító/Kép

Az 1956-os magyar forradalom és Jugoszlávia

Szerző
Kiadás éve és helye
Oldalszám
214 oldal
Kötés
ISBN
978-86-86469-30-4
Fülszöveg

A könyv eddigi ismereteink alapján igyekszik a korabeli magyar–jugoszláv viszonyt és a forradalom leverése után Jugoszláviába menekült csaknem húszezer magyar sorsát bemutatni, az ismert tényeket feldolgozni mellőzve az olyan történetek megírását, amelyekről biztosan tudjuk, hogy hamisak, vagy más források nem támasztják alá az elmondottakat. A szerző azokra az eddig megjelent tanulmányokra, könyvekre és természetesen azokra a levéltári dokumentumokra támaszkodott, amelyekhez hozzá tudott férni. A könyvben megjelentette az elmúlt évek során általa összegyűjtött interjúkat, visszaemlékezéseket. Ez utóbbiak alapján színesebb képet kíván festeni a korabeli Jugoszlávia területén létesített menekülttáborok mindennapjairól, a menekültek helyzetéről, de azoknak a visszaemlékezéseit is tartalmazza a kiadvány, akik valamilyen okból jelen voltak a forradalmi eseményeknél.

Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Recenzens
Olvasószerkesztő
Korrektor
Technikai szerkesztő
Szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Tartalomjegyzék