Skip to main content
Borító/Kép
Vukov Raffai Éva: Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van c. könyvének borítója

Az örökíró, a hémijszka és ami körülöttük van

A magyar nyelvhasználat vajdasági terei: nyelvi tervezés és oktatás
Kiadás éve és helye
Sorozat címe
ISBN
978-86-88971-01-0
Oldalszám
139 oldal
Műfaj
Fülszöveg

Mindazok, akik nem a társada­lom többségi nyelvét beszélik, anyanyelvük standard változa­tával „hivatalosan" alig talál­koznak. A kötet ennek a nyelvi helyzetnek vajdasági vonat­kozásaival foglalkozik. Célja, hogy ha valaki akár csak egy fejezetét is elolvassa, más szemlélettel tekintsen saját és mások nyelvhasználatára. 

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Recenzens
Recenzens
Recenzens
Grafikai szerkesztő
Kanyó Ervin
Borítóterv
Bencsik Orsolya fényképe
Szöveggondozó