Skip to main content
Borító/Kép
Pató Imre: Az osztályharcos c. könyvének borítója

Az osztályharcos

Simokovich Rókus élete és naplója
Szerző
Kiadás éve és helye
Sorozat címe
Oldalszám
170 oldal
Műnem
Műfaj
Leltári szám
487
Fülszöveg

Pató Imre munkássága ed­dig általában a régi folyó­iratok felmérésére, anyaguk rendszerezésére terjedt ki. Ez a könyve viszont egy kishegyesi származású sza­badkai forradalmár, Simokovich Rókus életét ismer­teti. Szerzőnk azonban ez­úttal sem távolodott el túl­ságosan a folyóiratoktól, hiszen Simokovich Rókus egyike volt a Híd szerkesz­tőinek abban az időben, amikor a párt vette át irá­nyítását. Mint Malušev Cvetko megjegyezte, Simo­kovich Rókus a szabadkai munkásmozgalom Jimmie Higginse volt, és ebből a találó megállapításból indul ki Pató Imre is, amikor fel­vázolja a Híd-mozgalom fá­radhatatlan szervezőjének, a megalkuvást nem ismerő forradalmár harcosnak az életútját, aki Mayer Ottmárral együtt munkálkodott a folyóirat körül és a szakszervezeti és munkásmoz­galomban is, és Mayer Ottmárral együtt a fasiszta megszállók akasztófáján fe­jezte be életét. Munkásságának nyoma azonban meg­maradt a mai napig is, nem hiába szorgoskodott a régi, a mozgalom céljait szolgáló vándorkönyvtárak szervezé­sén, nem hiába volt lelke a szakszervezeti mozgalomnak, és nem hiába gyűjtött fáradhatatlanul a Vörös Se­gély szervezet céljaira. És mindezek a tevékenységek sem gátolták meg abban, hogy sok olvasással gyara­pítsa ismereteit. Mindez szemléletesen kibontakozik e könyv lapjairól. 

Van azonban a kötetnek még egy értéke és érdekes­sége. Az életrajz után ugyanis közli Simokovich Rókus 1926 és 1929 között írt naplójegyzeteit is, amelyek nemrég kerültek elő a for­radalmár hagyatékából. Ezek a kis naplójegyzetek igen alkalmasak arra, hogy köz­vetlen emberi fényben világítsák meg a forradalmár alakját, és emberközelség­be hozzák a forradalmi mozgalom több, Simokovich Rókussal együtt élő és együtt munkálkodó alakját is. 

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sajtó alá rendezte
A borítón felhasznált alkotás