Skip to main content
Borító/Kép

Bácskai magyar népviseletek

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szakvéleményező
Főszerkesztő
Felelős főszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Grafikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
5
Előszó
9
Doroszló női viselete 1900–1990
61
A felnőttek viselete Ludason a XX. században
100
Helyi népviseletek Bezdánban
137
Topolyai népviselet a századfordulón
149
A temerini magyar népviselet vázlatos leírása
159
A gombosi női viselet szemiotikai leírása
166
A kupuszinai női népviselet változásának szemiotikai vizsgálata
Rezime – Summary
A szerző további művei