Skip to main content
Borító/Kép

Egy elmesélhetetlen történet

Impériumváltások, holokauszt, emigráció – A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete (1918–1945)
Kiadás éve és helye
Sorozat címe
Oldalszám
239 oldal
Kötés
ISBN
978-963-541-024-8

„A ​szerző sok éves kutatómunkájának eredményét foglalja össze ebben a munkájában. Az olvasó a csalogató főcím olvasatán még nem lehet biztos, miről is szól a kötet, az alcím második része azonban pontosan eligazít – a szabadkai zsidóság 1918 és 1945 közötti történetét, vagy ahogyan a szerző pontosítja témáját, eszme- és politikatörténetét mutatja be.
A monográfia tehát mikrotörténeti megközelítés. Egy város, a 20. század első felében három impériumváltást megélt Szabadka zsidóságának históriáján keresztül mutatja be a Délvidék 1918–1945 közötti időszakának történelmi változásokban, kiútkeresésekben, eredményekben, kudarcokban és súlyos tragédiákban bővelkedő 27 esztendejét.
A szerző biztos kézzel jelöli ki munkája kronológiai határait: az első, 1918-as impériumváltás szabadkai zsidóságra gyakorolt hatásának bemutatásával indít és a várost 1944 őszén visszafoglaló partizán csapatok szabadkai bevonulásával zárja elemzését.
Megközelítése egyrészt a történetírás legősibb műfajához, a politikatörténethez kapcsolódik, másrészt, mint az alcím is mutatja, eszmetörténeti jellegű, az emberi cselekvés, nevezetesen a szabadkai zsidóság tevékenységének mozgatórugóit próbálja rekonstruálni. Tegyük hozzá, sikerrel.”