Skip to main content
Borító/Kép

Éjszakák, hajnalok

Sajtó alá rendezte:

Kiadás éve és helye
Sorozat címe
ISBN
86-323-0261-2
Kötés
Oldalszám
370 oldal

Öt alkotóév az egyébként is mindössze huszonötből: ez az időkerete B. Szabó György művei jelen kötetének.

A szerzőnk életében megjelent egyetlen könyvvel, a Tér és idővel lezárult korszak végétől, 1958 nyarától 1963 tavaszáig napvilágot látó írásokat tartalmazza ugyanis, melyek négy, viszonylag egységes tematikai tömböt alkotnak: a művészet-politikus, a képzőművészeti szakíró, a maga grafikusi alkotókrédóját fogalmazó modern esztéta és a jugoszláviai magyar szellemi élet korabeli korabeli számvetését készítő kritikus és polémikus írásainak egy-egy tömbjét. Rajtuk kívül, záradékként, az Adalékok az abbahagyás lélektanához című – önmagában is beszédes című! –kollázst ismerheti meg az olvasó, melyet szerzőnk 1962 végén állított össze az 1955 óta félbe-félbeszakított írásaiból, hogy ezt követően, az életútból hátramaradt teljes fél év alatt csupán egyetlenegy írásrészletet – a tervezett, de meg nem írt regényének rövid nyitányát – tegye közzé a tényleges, végső abbahagyásig. (Bosnyák István)

Szerzői minősítések
Sajtó alá rendezte
Előszó
Jegyzeteket írta
Bibliográfia