Skip to main content
Borító/Kép

Évkönyv 2009

(2009. május 15.–2010. május 14.)

Szerkesztő:

Kiadás éve és helye
ISBN
978-86-323-0790-2
Kötés
Oldalszám
390 oldal
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

Köszöntjük az Olvasót,

aki kezébe veszi helytörténeti évkönyvünk első kötetét. Üdvözöljük azokat a publikáló munkatársakat és pártoló tagokat, akik periodikánk második, ötödik vagy tizedik tónusát adják majd kezünkbe.

A jelenkori délvidéki humánértelmiség tudatában van annak, hogy alkotói munkáját a tér és idő célkeresztjében valósíthatja meg. Európá­ban, pontosabban a Kárpát-medence nagyfolyók által tagolt déli részé­ben élünk s figyelmünk a Balkánra is irányul. Mindkét nagytájban az emberi értéket keressük. A történelmet faggatjuk.

Magyarok vagyunk (de más nyelveken is akarunk szólni). Szeretnénk, hogy jobban ismerjenek bennünket. Az idő, tizenegy évszázad ideköt bennünket, ehhez a „tájhazához”. A történelem folyamán birodalmak omlottak össze és határok változtak meg. Nekünk ezeknek a függvé­nyében kell értelmezni múltunkat és megtalálni polgárilag is sikeres jövőnket.

A helytörténeti kutatók is vallhatják azt a szép metaforába tömörített gondolatot: Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük, s a partot keres­sük, abban a hitben, hogy van part és a csillagok vezetnek” (Németh László).

                                                                                                                                                                                                                                                     A Szerkesztő

Szerzői minősítések
A szerző profilképe
Szerkesztő
Borítóterv
Szöveggondozó
Tördelő
Tartalomjegyzék
A szerző további művei