Skip to main content
Borító/Kép
Bencz Mihály: Fehér sirály a Gyöngysziget felett c. könyvének borítója

Fehér sirály a Gyöngysziget felett

Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
438 oldal
Kötés
ISBN
978-86-86469-71-7
Fülszöveg

A családi hagyatékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a kötet a szerző születésének századik évfordulóján. Hála leányának, Bencz Arsenović Gabriellának, az írói hagyaték ápolójának, most közkinccsé válik a lappangó hagyaték közlésre érdemes része, mindaz, ami Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet a befejezett életműnek, és hogy mint örökös és mint tanú vállalta a család történetének a megírását is. A maguk elszórtságából kiemelve levelek, vers- és prózatöredékek, újságközlemények és baráti méltatások „szerveződnek” a megjelent és lezártnak tekintett művek köré jelezve, hogy az írói-művészi pálya története minden esetben árnyaltabb és gazdagabb, mint a nyilvánosságnak szánt publikáció. Az emberi élet és a pálya a szellemiség, a szellemi tartalom kimunkálója, ami a maga egészében éghajlata a művészi alkotásnak.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Felelős szerkesztő
Borítóterv
Olvasószerkesztő
Korrektor
Technikai szerkesztő
Illusztrátor
Tartalomjegyzék
127
139
159
171
182
198
198
198
199
199
199
200
203
224
224
224
225
227
227
228
228
228
229
229
230
233
239
241
242
243
283
285
286
296
297
299
301
335
339
343
366
378