Skip to main content
Borító/Kép
A kötet borítója

Gombos és Doroszló népzenéje

Szerző

Szöveggondozó

Kiadás éve és helye
Oldalszám
324 oldal
Előszó/utószó

Egy sorozat első, és egy nagy gyűjtőegyéniség posztumusz kötetét tartja kezében az olvasó.
Könyvünk első kiadványa annak az elképzelt nagyobb sorozatnak, amely immár egy évtizede a Jugoszláviai Magyar Népzene Tára címen foglalkoztatja a jugoszláviai magyar népzene gyűjtésén és értelmezésén dolgozó kutatókat. E vállalkozásnak az a feladata, hogy feltárja és hozzáférhetővé tegye a jugoszláviai magyarság népi dallamkincsét, amivel egyszerre szolgálhatja tartományunk közművelődését, hiszen hozzáférhetővé teszi a népi melódiákat azok számára is, akik most akarnak ismerkedni vele, s akik eddig is őrizték emlékezetük rejtett zugaiban, és értékes anyagot szolgáltat mind az egyetemes magyar népzenekutatás, mind pedig az összehasonlító népdal- és dallamkutatás számára. Az összevetések sokaságára nyílik mód ilyenképpen, hogy feltáruljanak azok a kölcsön- és együtthatások, amelyek évszázadokon át léteztek mind az egyetemes magyar népzenekutatás, mind pedig az összehasonlító népdal- és nyomon kísérhetőkké váljanak azok a változások is, amelyeket a százötven-kétszáz esztendővel ezelőtti nagy népmozgások okoztak elvándorlások és betelepülések, s az ezekkel járó együttélés következtében. Az állandónak és változónak a dialektikáját érhetjük tehát tetten, mert tudjuk, a dallam tulajdonképpen „ércnél maradandóbb" s az évszázadok koptató munkájával szemben a legellenállóbb képződmény, hisz például a magyar népzene egyik rétegéből akár kétezer esztendős ősiségre is visszapillanthatunk.
A lehetséges népzenei anyag elrendezésében nem műfaji szempontot követünk, mint a több tekintetben is példamutató Magyar Népzene Tára, amelynek kidolgozását Kodály Zoltán neve fémjelzi, hanem területit. A műfaji elv érvényesítéséhez az anyag viszonylagos teljessége elengedhetetlenül szükségesnek látszik, a területi elv pedig a gyűjtés, a feldolgozás és a kiadás megközelítő egyidejűségét teszi lehetővé. Ám ha egy-egy műfaj elterjedtségéről az ilyen elrendezés nyomán nehezebben is alkothatunk képet magunknak, egy-egy kisebb közösség, mikro-táj népi szöveg- és dallam„tudását" annál könnyebben felmérhetjük és értékelhetjük, miközben olyan összefüggésekre is felfigyelhetünk, amelyek a más szempontú közléseknél rejtve maradtak. Kiss Lajosnak most kiadásra került gombosi és doroszlói gyűjtése is bizonyíthatja ezt.

Szerzői minősítések
Felelős főszerkesztő
Szöveggondozó
A szerző profilképe
Előszó
Szakvéleményező
Technikai szerkesztő
Borítóterv