Skip to main content
Borító/Kép
Urbán János: Haláltépett élet c. könyvének borítója

Haláltépett élet

Bakos Kálmán, a forradalmár
Szerző
Kiadás éve és helye
Sorozat címe
Oldalszám
103 oldal
Műnem
Műfaj
Leltári szám
549
Fülszöveg

Urbán János a múlt fel­táróinak élvonalába tarto­zik. Ha csak a Tűzszigetet említjük, a Tiszatáj letűnt emberöltői elevenednek fel előttünk. 

Ezúttal Bakos Kálmán for­radalmas életének történe­tével ismerkedhetünk meg. Ezzel a könyvvel a vajda­sági agrárproletariátus éle­tének s tőle elválaszthatat­lanul az egy és oszthatat­lan munkásmozgalomnak olyan részletei kerülnek az olvasó elé, amelyek eddig ismeretlenek voltak, vagy csak egészen tömören – egy-egy megemlékező mon­datban – a forradalmár nevéhez fűződtek. Hogy e sorok között a legapróbb részletek is feltárulnak, ép­pen ezek teszik ezt a tör­ténelmi visszapillantást a munkásmozgalom egyete­mes története szempontjá­ból kivételes értékűvé. 

(részlet)

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Technikai szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Sajtó alá rendezte