Skip to main content
Borító/Kép
Toldi Éva: Herceg János c. könyvének borítója

Herceg János

Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
205 oldal
Kötés
ISBN
86-323-0333-3
Fülszöveg

Herceg János a jugoszláviai ma­gyar irodalom kimagasló egyénisége. Munkássága 1926-tól napjainkig kor- és sorsfordulókat, rendszerváltozáso­kat ível át és regisztrál a novella, a re­gény, a vers, az esszé, a szociográfia, a riport eszközeivel. Irodalomszerve­zői és szerkesztői munkássága is meg­kerülhetetlen a Vajdaság szellemi életének tanulmányozása során. A művelődési központok és a vidék kö­zött ingázó alkotó életútja – jelképes­ségével – túlmutat az irodalom kere­tein, s számunkra ez ma különösen időszerű.

Toldi Éva tanulmánya az első mo­nográfia Herceg Jánosról. Az írói pá­lyakép megalkotása során a monográfus mindenekelőtt műközpontú elemzést végez, de közben rendsze­rezi ismereteinket a szerző életéről is. Sokrétű írói portrét rajzol meg, kije­löli az egész opus és külön-külön egy-egy alkotói korszak műfaji súlypont­jait, s ezzel egy gazdag életmű valósá­gos arányait mutatja be.

Szerzői minősítések
Recenzens
GEROLD 1.
Recenzens
Szerkesztő
Borítóterv
A borítón felhasznált alkotás
Tördelő
Korrektor
A szerző további művei