Skip to main content
Borító/Kép

Honfoglalás előtt

Naplófeljegyzések 1939-től 1942-ig
Szerző
Kiadás éve és helye
Sorozat címe
Oldalszám
357 oldal
Előszó/utószó

A VALLOMÁSOS EMBER HÁBORÚS NAPLÓJA

Csaknem két évtizedes emigráció epilógusát, egyszer­smind Sinkó Ervin nehéz honfoglalásának naplóíró tanúságtételét kapja itt kézhez az olvasó. Jellegben két – lát­szólag merőben különböző – feljegyzéssort: a könyv élén álló szubjektív, közvetlenül vallomásos naplót s a szán­dékosan „elkomolyított”, objektivizált, történelmi króni­kára leszűkített feljegyzéseket.

E két részt azonban voltaképpen csak a szövegfelszín különbözteti meg ilyen határozottan; a „mélyben ” egyazon lírikusi szenvedély, ugyanazon vallomásos-emberi imperativusok örvénylenek.

(...)

Részlet Bosnyák István utószavából

 

Szerzői minősítések
A szerző profilképe
Szerkesztőbizottság
A szerző profilképe
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Sajtó alá rendezte
Utószó
Tartalomjegyzék