Skip to main content
Borító/Kép

A hontalanság énekei

Kiadatlan versek 1914–1967
Szerző
Kiadás éve és helye
ISBN
86-82043-55-6
Oldalszám
295 oldal
Fülszöveg

„Sinkó Ervin írói hagyatéka a maga filológiai valóságában a XX. századi magyar irodalomtörténet első kétharmadának egyik legnagyobb, legterjedelmesebb opusával azonos: hatalmas levelezésanyagával mintegy félszáz – jórészt mindmáig kiadatlan – kötetre rúg.

E filológiai hagyaték legszembeötlőbb külső jellemzője a sokműfajúság: jeles írónk életművének műfaj szerkezete a szép­irodalom három műnemétől – líra, epika, dráma – a filozófiai, esztétikai, irodalomkritikai és irodalomtörténeti értekező prózán át az irodalmi és politikai publicisztikáig s a napló- meg emlékirat-irodalomig ível, s bő másfél tucatnyi műfajból áll össze monu­mentális egésszé.

Az opus egészének belső természetrajzát viszont mindenekelőtt a lirizmus jellemzi: ez az életmű szembeötlően önreflexív, önéletrajzi-lírikusi vezérmotívumokkal át- és átszőtt, s nemcsak a szerző verseiben, napló- és memoár-irodalmában, de novelláiban, kis- és nagyregényeiben, verses drámájában, politikai közírásában, sőt még a történetfilozófiai, eszmetörténeti és esztétikai értekező prózájában is az ízig-vérig lírikus alkatú íróemberrel szembesülünk. (...)

Sinkó Ervinnek az élete folyamán kettő, elhunyta után pedig egy verseskötete jelent meg mindössze. Az első bő nyolc, a második viszont hét és fél évtizeddel ezelőtt látott napvilágot, s természetesen csupán egy-két könyvtárban lelhetők még föl. A harmadik, viszonylag legújabb – válogatott verseket tartalmazó – gyűjteményes kiadvány is jó két évtizede, azaz 1977-ben hagyta el a nyomdát (...) E kiadástörténeti körülmények határozták meg jelen kötetünk anyagát: besoroltunk minden olyan, az írói hagyatéktárban, a kéziratos naplókban és az 1914–1967 közötti periodikákban számunkra elérhető Sinkó-verset, amelyet nem tartalmaz a Vándorbotom meg-megtorpan c. válogatás (Fórum Könyvkiadó, Újvidék 1977.)

Kiadványunkat végül is azzal a reménnyel nyújtjuk át az olvasóknak, filológusoknak és líratörténészeknek, hogy általa nem csupán a lírikusi Sinkó-életmű filológiai valóságáról, de az időálló esztétikai értékeiről alkotott eddigi képüket/képünket is lényegesen árnyalni tudja és árnyalni is fogja.”

                                                                                                                                                                                                                           (A szerkesztő bevezetőjéből)

Szerzői minősítések
Főszerkesztő
Felelős szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Sorozatterv
Korrektor
Tördelő
Szerkesztő
Recenzens
Tartalomjegyzék
14
17
19
31
38
43
48
50
57
58
58
61
63
67
75
87
88
92
165
166
172
173
182
182
194
195
199
205
206
208
231
233
239
245
245
250