Skip to main content
Borító/Kép

A horvát és a szerb irodalom magyar recepciója

Bibliográfia
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Oldalszám
651 oldal
Kötés
ISBN
978-86-323-1065-0
Előszó/utószó

"Egy többéves munka eredményét veheti most kézbe a Tisztelt Olvasó, amelynek munkásságomban eddig egyetlen előzménye volt (...). Nagyképűen akár hiánypótlónak is nevezhetném munkámat, de ha jobban belegondolunk, feltehetjük a kérdést, melyik bibliográfia nem hiánypótló - adott esetben "életmentő"? Tény azonban, hogy összefoglaló, a horvát és a szerb irodalmi művek magyar nyelvre fordított műveinek és ezeknek az irodalmaknak a magyar irodalomra gyakorolt hatásával foglalkozó írásművek, valamint a délszláv irodalom magyar nyelvre fordítóival kapcsolatos szövegek adatait egy kötetbe rendező bibliográfia még nem készült." GYÖRE Géza

"Miben látom (...) ennek a bibliográfiának a jelentőségét és létjogosultságát? Abban, hogy kitetszik, az elmúlt századokban a szerb-horvát, esetleg fogalmazunk úgy: a jugoszláv vagy akár még tágabban a délszláv és a magyar művelődéstörténet, és ezen belül is az, hogy az irodalmak mennyire voltak kölcsönhatásban. Elég csak fellapozni Bori Imre Tanulmányok a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokról című, 1987-ben megjelent kötetének tartalommutatóját, s akkor kiderül, hogy e kapcsolatok a XV. századi szerb Szent László-legendától eredeztethetőek. Aztán kapcsolattörténeti szempontból Szerémi György és Verancsics Antal emlékiratai érdemelnek említést, majd így érünk a szerb népdalok és a horvát kaj daloskönyvek komparatív vizsgálatához, s következik Vuk kora, aztán Jakov Ignjatovićé – s sorolhatnánk a XIX. század vége és a XX. század mind gazdagabbá váló kapcsolattörténeti és a fordításirodalom szempontjából jelentős eseményeket. A tömérdek adat szempontjából mindenesetre impozáns munkát végzett Györe Géza, e bibliográfia szerzője." BORDÁS Győző

Fülszöveg

Györe Géza 1957-ben született Bácskossuthfalván, pedagóguscsaládban. Könyvtárosi diplomáját az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerezte. 1979-től a topolyai Művelődési, Oktatási és Információs Központ munkatársa, majd a könyvtári egység vezetője, illetve az önállósult Topolyai Népkönyvtár igazgatója. 1992-től Magyarországon él. Itt különböző típusú könyvtárakban, könyvkiadóban dolgozott. 2001-től a Pannon (akkor Veszprémi) Egyetem Neveléstudományi Intézetének munkatársa. 2010-ben PhD-fokozatot szerzett neveléstudományokból. 2012-től a Pannon Egyetem adjunktusa.

Megjelent kötetei: Fehér Ferenc-bibliográfia (Újvidék, 1991), 71 év 855 tétele: Zsolnai József-bibliográfia (Pápa, 2006), Könyvtárostanár-képzés Magyarországon (Pápa, 2012). Előkészületben: "Ment-e ... elébb?". 3 tétel a könyvtárról.

e-mail: gyoregeza57@gmail.com

fb: facebook.com/geza.gyore

Szerzői minősítések
Szerkesztő
A mutatókat készítette
A mutatókat készítette