Skip to main content
Borító/Kép

Ifjúság, köz – érzet

Szerző
Kiadás éve és helye
Kötés
ISBN
86-82043-63-7
Fülszöveg

"...a JMMT és a Képes Ifjúság vitaest- és cikksorozatának kézirata kellemesen árnyalatdús, s egyvalamit azonnal elárul: egyéniségben gazdag közösségekben végezte munkáját az adatrögzítő. Az Ifjúság, köz - érzet általánosító címe mögött ugyan látszatra egyetlen óriási hangulatjelentés lapul, ez azonban hiteles magánemberek véleményeiből szövődik, egyéni meglátásokat, magánéleti momentumokat és magánstratégiákat fon tarka szőttesbe. Ez a (most jelző nélkül hagyott) korszelet talán legsokatmondóbb, legszínesebb anyaga. Hogyan élte, hogyan éli át és túl a színész, az újságíró, az általános- vagy a középiskolás, az egyetemista, a köztisztviselő, milyen stratégiát javasol a pszichológus, a nemzetmentő politikus, a nyugalmazott próféta...

A vitaindítók, a vélemények, a reagálások arra is fényt derítenek, hogy a talajvesztés tényének feltárásán túl közéletünk nem rendelkezik megfelelő válaszokkal, a kallódás nemzedékét, az utolsó évtizedben felserdült fiatalokat nem segíti egyetemes, átgondolt stratégia, s a szülőföldön maradás a távlatvesztés, az elvándorlás a talajvesztés veszélyével szembesül." (Beszédes István recenziójából)

"Nyugtalan világunkban kissé szokatlannak, a megszokottól eltérőnek hatott az a rendezvénysorozat, amelyet most egy kötetben olvashat (...) az olvasó, hiszen a délvidéki/vajdasági magyar nemzeti közösség politikai elitje ezidáig gyakran úgy állt az ifjúság kérdéséhez, mint pol. a focihoz, azaz: ahhoz aztán mindenki ért. Talán úgy is értékelhetném, hogy ez a tribün-sorozat volt az első, amely megkísérelte összefoglalni, hogy az idősebb és ifjabb fiatalok hogyan is kísérik még önmagukat meghatározni.(...)

...mint minden közösségnek, a vajdasági magyarságnak is nélkülözhetetlen szüksége van az értelmiségi utánpótlásra. Nem hiszek az olyan "zseniképzés"-ben, amikor egy, a már pozícióhoz - itt nem hatalmi helyzetre gondolok, hanem a társadalomban elfoglalt szerepre inkább - jutott generáció a saját képére teremti meg a közösség jövőjét nemsokára meghatározó réteget. Tudom azonban azt is, még az ilyen törekvések is jelen vannak nemzeti közösségünk valós vagy önkinevezett politikai elitjében, s talán pont ezért szükséges, hogy a fiatalok önmaguk elé állított görbetükrébe közéletünk minden szereplője belenézzen.

Kell-e még más ok is arra, hogy egy ilyen gyűjtemény könyv alakban megjelenjen?"