Skip to main content
Borító/Kép
Brenner János: Így láttam, így éreztem c. könyvének borítója

Így láttam, így éreztem

Emlékirataim
Szerző
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
ISBN
86-82147-53-1
Oldalszám
319 oldal
Műnem
Műfaj
Fülszöveg

Ha Kolozsi Tibor nem írja meg a Pénteki találkozásokat a 7 NAP fennállásának 25 évfordulója alkalmából, valamint ha Kalapis Zoltán tollából nem lát nyomdafestéket A Magyar Szó fél évszázada című könyve, a második világháború utáni vajdasági magyar sajtóról nem lenne írásos emlékünk...

Brenner János Így láttam, így éreztem... c. könyve nem sajtótörténeti munka. Az ő műhelyéből önéletírás került ki, mégis olyan sok szállal fűződik a Magyar Szóhoz és a 7 NAP-hoz, hogy nem lebecsülendő sajtótörténeti vonatkozása sem. Szakavatottságához alig férhet kétség, hiszen a szakma valamennyi létrafokát megjárta. Módszere nem puszta felsorolás. Ellenkezőleg! Emlékeit igyekszik egy-egy nagyobb horderejű nemzetközi, majd ahhoz kapcsolódó hazai esemény köré csoportosítani.

Könyvéből kiérződik, hogy írója a tenni akarástól áthatva örökmozgóként a szakmában és a magánéletben egyaránt vívja meg harcát mindazokkal az akadályokkal, amelyekből, mint tudjuk, szép számban akadt az elmúlt 60-70 esztendőben...

Rengeteg szereplőt mozgat a szerző. De véletlenül sem légüres térben, hanem abban a tömény társadalmi közegben, amely a korra oly jellemző. S noha igyekszik nem fekete-fehér képet festeni róluk, nem riad vissza a sarkításoktól sem, ha úgy érzi, így tud kifejezőbb ábrázolást nyújtani róluk...

                                                                                                                                                                                                                                            CSORBA István

Brenner János: így láttam, így éreztem... című könyve több önéletrajznál. Több, mert nem csupán a vele megtörtént eseményekről értesülünk, hanem jellemez, értékel helyi és országos eseményeket, politikusokat, közéleti személyiségeket.

A háborús gyermekkor fölelevenítése különös élmény. Mi itt Bácskában keveset tudunk a bánsági háborús eseményekről. Egyedül Mladen Markov: Bánáti vicinális című novelláskötete foglalkozik hasonló történetekkel.

Személy szerint külön érdekelt az a rész, amelyben diák- és katonaéveit írta meg. Ugyanazokban az években végeztem én is a középiskolát, szolgáltam a hadseregben. Állítom, hogy nagyon reális képet alkot az akkori diákéletről, katonáskodásról.

Újságíró pályafutása azonban már több önéletrajznál. Ez a hivatás kapcsolatba hozta helyi és országos politikusokkal. Belülről ismerte a vajdasági magyar sajtó minden problémáját, de a szűkebb környezet és az ország társadalmi és gazdasági jelenségeit, mozgatóerőit is. A kötet a háború utáni négy évtized sajtó- és helytörténete, különösen ami a szabadkai évek anyagát illeti.

                                                                                                                                                                                                                                        HORVÁTH Mátyás

Szerzői minősítések
Recenzens
Recenzens
Bevezetőt írta
Lektor
Szerkesztő
Tartalomjegyzék
98
162
315
317