Skip to main content
Borító/Kép
Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok c. könyvének borítója

Improvizációs gyakorlatok

Kézikönyv amatőr színtársulatok részére
Kiadás éve és helye
Műfaj
Oldalszám
155 oldal
ISBN
978-86-86469-20-5
Fülszöveg

Sorozatunk második kézikönyve egy gyakorlatgyűjtemény, azaz olyan gyakorlatok tára, amelyek felszabadulttá teszik a színész játékát, elősegítik fantáziájának kibontakozását, fejlesztik és erősítik koncentrált színpadi jelenlétét, kifejezőeszközeinek gazdagodását, együttműködő képességét, jelenetépítő készségét. Kipróbált és jól bevált rögtönzéses gyakorlatoké, melyek különböző színészpedagógusok műhelyeiben forrtak ki, és csiszolódtak az elmúlt néhány évtized során. Ezek a mára „szakmai közkinccsé” vált improvizációs feladatok ilyen formában azonban először jelennek meg összegyűjtve, rendszerezve, kiegészítő útmutatókkal, módszertani megjegyzésekkel.

A szerző, aki maga is immár két évtizede gyakorló színjátszó rendező, számos esetben egy-egy gyakorlatnak saját változatát közli, ahogyan az munkája során módosult és sajátjává vált. A kézikönyv használóit is erre biztatja; alkalmazzák a gyakorlatokat bátran saját csoportjuknak, céljaiknak, személyiségüknek megfelelően. A feladatok továbbgondolására, megújítására a könyv végén található tréningleírás ad példát: hogyan lehet egy egyszerű feladatból kiindulva, a csoport igényeire építve, kreatív hozzáállással izgalmas gyakorlatsort összeállítani saját hasznunkra és gyönyörűségünkre.

A gyakorlatgyűjtemény a vajdasági magyar amatőr színjátszó rendezők képzésének segédanyaga. Az itt leírt gyakorlatok tanulságait, örömeit és buktatóit elsősorban tapasztalati úton kívánjuk megismertetni a szerző által vezetett tréningeken. Hiszen hozzá nem értő kezekbe kerülve ezek a módszerek nem működnek megfelelően, ugyanakkor csodákra képesek a szakmailag felkészült, tudatos csoportvezető kezében.

                                                                                                                                                                                                                                                   A szerkesztő

Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Technikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
21
115