Skip to main content
Borító/Kép

Irodalmunk és a Kalangya

Szerző
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Kötés
Oldalszám
220 oldal
Előszó/utószó

UTÓSZÓ

Könyvünkben irodalmi művekre, jelenségekre, tájékozódási módokra, illet­ve azon társadalmi körülményekre és eszmei együtthatókra összpontosítot­tunk, melyek messzemenően meghatározták a Kalangya életét. Nem a folyóirat története foglalkoztatott tehát bennünket elsősorban, hanem ami ezen a tör­téneten „belül” irodalmi szempontból tanulságosnak látszott. A képzőmű­vészeti, néprajzi, tisztán publicisztikai írások vizsgálatától, noha figyelmet érdemelnek, épp ezért eltekintettünk, s egy lehetséges irodalmi keresztmetszet megalkotását tűztük ki célul. Minthogy nemcsak a maradandó művekkel kellett szembenéznünk, hanem a lap csak részben értékes vagy éppenséggel elmeszesedett állagával is, fejtegetésünk sem mozog mindig azonos szinten.

Munkánk során nagy segítségünkre voltak az utóbbi másfél évtizedben meg­jelent irodalomtörténeti monográfiák és tanulmányok. Hozzájuk igazodva és rájuk támaszkodva, egész sor adatot nem kellett újra számba vennünk.

A könyvet korábbi Kalangya-kutatásaink eredményeinek felhasználásával szerkesztettük meg.

                                                                                                                                                                                                                             Újvidék, 1983. március 15.

Szerzői minősítések
A szerző profilképe
Recenzens
Borítóterv
Szerkesztő
Technikai szerkesztő
Korrektor
Korrektor