Skip to main content
Borító/Kép

Jugoszláviai magyar folklór

Válogatta:

Kiadás éve és helye
Kötés
Oldalszám
342 oldal
Előszó/utószó

UTÓSZÓ

(...)

Gyűjteményünk a második világháború utáni jugoszláviai magyar folklórkutatás egyik aspektusának tudományos eredményeit kívánja számbavenni, figyelmét azokra a tanulmányokra és anyagközlő dolgozatokra terjesztve ki, amelyek ennek a diszciplínának mintegy három évtizedet meghaladó fejlődése során tudományos vagy katalizáló szerepüknél fogva lényegesnek bizonyultak. A válogató siet megjegyezni, hogy ez a szempont egyáltalán nem azt jelenti, hogy a válogatásba be nem került tanulmányok és dolgozatok ne lennének fontosak a jugoszláviai magyar folklorisztika fejlődése és eredményei szempontjából. Gyakorló folkloristaként nagyon jól tudja, hogy a hírlapi cikkekben, továbbá: az önkéntes terepi gyűjtők közléseiben lapuló adatok vagy szempontok gyakran bizonyulnak fontosnak a folklór egyes területeinek vizsgálatakor. Minden válogatás azonban szűrő: a rendelkezésre álló anyagnak és a válogató elképzeléseinek találkozása; csak a józan megfontolás által alakulhat ki egy többé-kevésbé hű kép a célbavett tudományszak valóban időállóbb eredményeiről.

(...)

(Részlet Jung Károly Utószavából)

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Főszerkesztő
Felelős szerkesztő
Válogatta
Szerkesztő
Utószó
Bányai János profilképe
Szakvéleményező
Szakvéleményező
Technikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
A szerző további művei