Skip to main content
Borító/Kép

Jugoszláviai magyar népköltészet II.

Szerkesztő:

Válogatta:

Kiadás éve és helye
Kötés
Oldalszám
222 oldal
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

Az Értekezések, monográfiák 4. könyveként megjelent Jugoszláviai magyar népköltészet II. (Újvidék, 1985) ikerkötetét nyújtjuk át az olvasónak. 

Míg kiadványunk első része a folklór líránkkal, folklór verses epikánkkal és a prózaepika két legnépszerűbb és legtöbbet vizsgált műfajával – a népmesével és népmondával – kapcsolatos tanulmányokat gyűjtötte egybe s áttekintést nyújtott a jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának történetéről is, jelen kötetünk az ún. kisepikus folklór műfajok és a szokásköltészet honi kérdéseivel foglalkozik.

Kötetünk anyagának szelektálási szempontjai, a válogatás forrásai, a szövegközlés/szöveggondozás és szerkesztés módja s a gyűjteménynek szánt lehetséges funkciók azonosak az első kötet előszavában jelzettekkel.

Könyvünk fejezetbeosztása/sorszámozása az előd-kötethez való szerves kötődést jelzi, akárcsak a mutatók megoszlása is.

                                                                                                                                                                                                                                                                  B.I.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Válogatta
Előszó
Felelős szerkesztő
Szakvéleményező
Szakvéleményező
A szerző további művei