Skip to main content
Borító/Kép

Jugoszláviai magyar népköltészet III.

Szerkesztő:

Válogatta:

Kiadás éve és helye
ISBN
86-80271-06-3
Kötés
Oldalszám
239 oldal
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

A gyűjteményünk első könyvének bevezetőjében jelzett okok miatt nem szolgált különösebb örömünkre, hogy az egységesnek szánt testes tanulmányantológia anyagát fel kellett bontani – akkor még úgy hittük – két ikerkötetre.

Még kevésbé volt számunkra örvendetes a kénytelenség, hogy ugyanazon materiális okokból a második kötetet is – tovább kellett bontani...

Most azonban, csaknem fél évtized múltán, a „jó-rossz dialektikája” meghozta a szerény kárpótlást: a népköltészet életében oly jelentős folyamatoknak, mint amilyen a folklorizálódás, folklorizmus, interetnikus és tipológiai rokonulás, az eredetileg tervezett fejezetnyi tér helyett egy külön kötetnyit tudunk biztosítani. Igaz, a Népköltészet és iskola - Népköltészet és irodalomtudomány c. függelék feláldozása árán is, azonban az időközben napvilágot látott ilyen tárgyú újabb tanulmányok besorolásával.

Jelen kötetünk anyagának szelektálási szempontjai, a válogatás forrásai, a szövegközlés/szöveggondozás módja s a kiadványnak szánt lehetséges praktikus funkciók is azonosak az első két kötetével (1985, 1988). Mint ahogy a fejezetbeosztás és -sorszámozás, valamint a mutatók megoszlása is az előd-kötetekhez való szerves kapcsolódást hivatott jelezni.

A sorozatunk népköltészettani tapasztalatait összegező tanulmányunk s a jugoszláviai magyar népköltészet kutatásának válogatott bibliográfiája külön kötetben fog megjelenni.

Újvidék, 1988 novemberében                                                                                                                                                                                       Bosnyák István

 

P. s. Négykötetes tanulmányantológiánk megjelentetésének viszontagságos körülményeire jellemzően, jelen kötetünk kiadása megtorpant a szellemi életünk egésze szempontjából is oly sorsdöntő 1989. esztendőben. Miközben a sorrendben 4. kötet nagy nehezen napvilágot látott, e 3. kiadására csak most, a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatása Kuratóriuma jóvoltából kerülhet sor. E támogatásnak hála, a már-már torzónak vélt kiadványsorozat mégiscsak kiteljesedik, s immár viszonylag átfogó képet nyújthat a délvidéki magyar népköltészet életének múltjáról és közelmúltjáról.

Újvidék, 1995 szeptemberében                                                                                                                                                                                     B. I.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Válogatta
Előszó
Bányai János profilképe
Felelős szerkesztő
Szakvéleményező
Szakvéleményező
Utószó
Tartalomjegyzék
A szerző további művei