Skip to main content
Borító/Kép

Jugoszláviai magyar népmesék I.

Közzétette

Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Oldalszám
623 oldal
Kötés

A mesék tipológiai meghatározását készítette DÖMÖTÖR ÁKOS

Fülszöveg

Penavin Olga, az újvidéki egyetem tanára, több évtizedes népnyelvkutató munkája során magnetofonszalagra rögzítette gyűjtésének eredményeit, megőrizve így egy-egy mesemondó, illetve falu teljes mesekincsét is. Ezek az élőnyelvi népi közlések sok mindent elárulnak a népmesekutatás, a néprajz szakembereinek, a nyelvtudomány művelőinek, de a széles nagyközönség is élvezheti az ízes, humoros, néhol szinte az abszurd határát súroló meséket. Bennük az egyszerű ember szól hozzánk a maga vidéke mindennapi nyelvén, és jelen van köztük a jugoszláviai magyar falvak szomszédságában élő más népek hatása is.

Az itt közölt mesék a nagy magyar mesekincs variánsai. Éppen periférikus voltuk következtében sok vándorló motívumot nagyszerűen konzerváltak. Csoportosításuk a gyűjtés helye szerint történt Baranya–Drávaszög, a Vajdaság, a Muravidék és Szlavónia tájairól.

Szerzői minősítések
A kötet borítója
Közzétette
Szerkesztő
Felelős szerkesztő
Felelős szerkesztő
Technikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
269
A szerző további művei