Skip to main content
Borító/Kép
A kötet borítója

Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára I.

Előszó/utószó

Kanizsa és környéke földrajzi neveinek adattára többirányú indíttatásra született meg: egyrészt egy nagyobb arányú kanizsai nyelvjárási gyűjtéshez kapcsolódik, de több is annál. Névanyaga Horgosra, Martonosra és egyéb, a kanizsaitól részben eltérő nyelvjárású településre is kiterjed. A kutatás területi bővülése indokolt, mert így Kanizsa község egész politikai-közigazgatási területét felöleli, s ebben a formájában a Vajdaság helységeinek földrajzi nevei c. sorozatba, illetve a Penavin Olga és Matijevics Lajos adattáraiban feldolgozott települések vonulatába is beilleszkedik.
A gyűjtés és feldolgozás a területi egységen túl, a szerkesztés elveiben, a szócikkek felépítésében is igyekszik az említett sorozathoz mindenben igazodni. Minthogy azonban a munka bizonyos mozzanatai már az összehangolás előtt befejeződtek, némi jelölési, sorrendi különbség maradt a többi adattárhoz viszonyítva