Skip to main content
Borító/Kép

Ki kicsoda 2004

Vajdasági magyar közéleti lexikon. A Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet kortárs kép- és adattára
Kiadás éve és helye
Műfaj
Oldalszám
409 oldal
Kötés
ISBN
86-84699-23-8

Az olvasó kezében levő kortárs közéleti képtárunk és adattárunk úttörő jellegű vállalkozás a délvidéki magyarság szellemi életének és meghatározó személyiségeinek a bemutatása szempontjából. A kötet összeállítása csaknem négy évet vett igénybe. Az adatgyűjtést 2000 decemberében kezdtük, 2004 őszén zártuk.

A kortárs lexikon elkészítésének célja a nemzeti közösségünk számára valamilyen szempontból fontos személyek minél teljesebb számbavétele volt. A vajdasági magyarság sajátos körülményei miatt azonban fontosnak tartottuk bemutatni azoknak az életpályáját és fáradozását is, akik nem szakmai teljesítményükkel, hanem mindennapi helytállásukkal és feladatvállalásukkal szolgálhatnak példaképül mások számára.

Az egyéni érvényesülési vágy és a közösség szolgálata egyaránt fontos összetevője minden egészséges társadalomnak. Sajnálatos módon ez az értékrend nálunk felborult, és sokak számára az a nézet vált meghatározóvá, hogy nincs értéke és értelme a közösségi szerepvállalásnak. Mindennek ellenére, amint azt a lexikonból kiderül, a vajdasági magyarság jelentős szellemi teljesítményekkel büszkélkedhet, és nem maradt a közösség sorsát szívükön viselő emberek nélkül. Voltak és vannak szép számban, akik az egyéni boldogulásukon túlmutató célt és értelmet kerestek életüknek, akik eredményeik és/vagy társadalmi szerepvállalásuk, politikai helytállásuk miatt megérdemlik, hogy délvidéki magyar közösségünk számon tartsa, és jobban megbecsülje őket.