Skip to main content
Borító/Kép
Boris Ferenc: A kis Csóka körű van kerítve c. könyvének borítója

A kis Csóka körű van kerítve

Észak-bánáti népdalok
Fülszöveg

Jelen, hangzó melléklettel gazdagított népzenei kismonográfia Bodor Anikó elképzelésének valóra váltása.

Az ő hosszú távú terve volt, hogy az egyes népzenei kisdialektusok gyűjtött anyagát, az adott kistáj népzenei tájszólását jól ismerő előadókkal újraénekeltesse. Így nemcsak a szakavatott népzenekutatók, hanem a széles népzenekedvelő tábor is élvezhető és szakmailag is magas szintű népzenei gyűjtést és példatárat vehet a kezébe.

Így jött létre a 2006-ban megjelent „Szép Kecelbe...” című, kiskunhalasi és keceli népdalokat, a Kiskunság zenei nyelvjárását bemutató kettős CD és kismonográfiát érő kísérőfüzete.

Anikó a koncepcióját, elképzeléseit hosszú távon kívánta megvalósítani. A következő állomás a Csókát és zenei dialektusát bemutató kiadvány lett volna. A zenei dialektus ebben az esetben nem földrajzi vagy közigazgatásilag behatárolt terület, hanem Szöged környékét, Észak- és Közép-Bánátot egybeolvasztó etnokulturális egység: az ő-ző nyelvjárást beszélő szögedi nemzet hazája.

A válogatást és a felvételek elkészítését még maga Anikó vezette Németh István közreműködésével. A záró munkálatokra, a kötet életre hívására már nem volt ideje...

E kiadvánnyal Bodor Anikó munkássága előtt tisztelgünk.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Korrektor
Technikai szerkesztő
Kottagrafika
Hangtechnika
Tartalomjegyzék