Skip to main content
Borító/Kép
Boris Ferenc: A kis Csóka körű van kerítve c. könyvének borítója

A kis Csóka körű van kerítve

Észak-bánáti népdalok
Előszó/utószó

A Tisztelt Olvasó kezében lévő, könyvből és hangzó mellékletből álló kiadvány többszörös szerepet tölt be. A közreadott lejegyzések minden szakmai követelményt kielégítő szintje és az első közlésű népdalok jelenléte okán nyugodtan állíthatjuk, hogy népszerűsítő volta mellett tudományos jellegű is, így nemcsak az énekelni vágyók használhatják, de a népdalkutatók számára is tartogat értékeket. Mai világunkban, amikor gyakorta elmosódik a nő és férfi közötti határ, ebben a kiadványban üde és megnyugtató módon világosan kirajzolódnak a „nőkhöz illő” műfajok (lírai dalok, párosítók, balladák...) és a hagyományosan „férfias” műfajok (pásztordalok, betyárdalok, katonadalok, rabénekek...).

A közreadott mintegy száz népdal nemcsak annyiban „csókai”, hogy a hangzó dalcsokrokat csókai kórusok előadásában hallhatjuk, hanem a változatok lelőhelye is főleg Csóka, de előfordulnak más (észak-bánáti) változatok is.

(részlet az Ajánlásból)

Fülszöveg

Jelen, hangzó melléklettel gazdagított népzenei kismonográfia Bodor Anikó elképzelésének valóra váltása.

Az ő hosszú távú terve volt, hogy az egyes népzenei kisdialektusok gyűjtött anyagát, az adott kistáj népzenei tájszólását jól ismerő előadókkal újraénekeltesse. Így nemcsak a szakavatott népzenekutatók, hanem a széles népzenekedvelő tábor is élvezhető és szakmailag is magas szintű népzenei gyűjtést és példatárat vehet a kezébe.

Így jött létre a 2006-ban megjelent „Szép Kecelbe...” című, kiskunhalasi és keceli népdalokat, a Kiskunság zenei nyelvjárását bemutató kettős CD és kismonográfiát érő kísérőfüzete.

Anikó a koncepcióját, elképzeléseit hosszú távon kívánta megvalósítani. A következő állomás a Csókát és zenei dialektusát bemutató kiadvány lett volna. A zenei dialektus ebben az esetben nem földrajzi vagy közigazgatásilag behatárolt terület, hanem Szöged környékét, Észak- és Közép-Bánátot egybeolvasztó etnokulturális egység: az ő-ző nyelvjárást beszélő szögedi nemzet hazája.

A válogatást és a felvételek elkészítését még maga Anikó vezette Németh István közreműködésével. A záró munkálatokra, a kötet életre hívására már nem volt ideje...

E kiadvánnyal Bodor Anikó munkássága előtt tisztelgünk.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Kottagrafika
Előszó
Előszó
Előszó