Skip to main content
Borító/Kép
Fehér Ferenc: Krumpli Karcsi és társai c. könyvének borítója

Krumpli Karcsi és társai

Zsengék
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
115 oldal
ISBN
86-82147-43-2
Fülszöveg

Fehér Ferenc (1928-1989) életművének teljes megisme­réséhez szervesen hozzátartoznak a kötetünkben olvasható korai művek, mert egyrészt már sejtetik a későbbi érett költőt, másrészt a művészi kiállásnak, magatartásnak olyan jegyeit hordozzák, amelyek idővel vagy más irányt vettek és teljesen elvesztek, vagy egészen el­halványultak. Meggyőződésem viszont, hogy Fehér Ferenc tisztelőit és verseinek kedvelőit érdekli az író másik, diákköri arculata is. A gimnazista Fehér egyik-másik verssora a későbbi kiforrott költőt idézi, s az irodalomtörténeti értéken kívül élmény magának az olvasónak is. (Nem valószínű ugyanis, hogy a folyóiratainkban, a Hídban és az Üzenetben megjelent zsengék eljutottak a szélesebb olvasóréteghez.) 

Krumpli Karcsi kóborlásai c. elbeszélő költeménye – pótolva a gondos szerkesztő által megőrzött hiányzó versszakokkal – a gyer­mekeknek is élvezetes olvasmány lehet, akárcsak a Bogár Imre című hosszabb epikus mű. Novellái meglepő emberi és alkotói érettséget mutatnak. 

A legnagyobb meglepetéssel a Grafikónia c. elbeszélése szol­gálhat, melyet 1948-ban írt, s miden bizonnyal ez irodalmunk első science fiction darabja, amelyhez hasonló tájunkon azóta sem íródott. Érett, részleteiben is meggyőző sci-fi, s ez azért is figyelemre méltó,mert nem valószínű, hogy volt hozzá bármilyen mintája. A tudo­mányos fantasztikus regény ugyan ekkor már elindult hódító útjára, de a műfaj igazán nagy alkotói, Lem, Asimov csak jóval később, az ötvenes években írják újszerű műveiket, Bradbury és még később C.Clarke pedig a hatvanas évek közepén és a hetvenes évek elején,amikor ez a műfaj virágkorát éli. Az első magyar fordítások is csak tizenöt-húsz évvel később készülnek el. Ezért meglepő, hogy a fiatal Fehér ilyen erőteljesen ábrázolja ebben a science fiction minden lényeges jegyét magán viselő műfajban az ember elidegenedését, gépiessé nyomorított létét, erkölcsi vereségét, még ha egy lázas álmot választ is keretként.

E kötet megjelenésével a Fehér Ferenc-i életmű teljesebbé, irodalomtörténetünk gazdagabbá válik, a prózát kedvelő és a vers­szerető olvasó kezébe pedig egy értékes könyv kerül.

                                                                                                                                                                                                                                               MIRNICS Zsuzsa

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Recenzens
Recenzens
A borítón felhasznált alkotás
Grafikai szerkesztő