Skip to main content
Borító/Kép
Dér Zoltán: Levelek Kosztolányihoz c. könyvének borítója

Levelek Kosztolányihoz

(1907–1936)
Szerző

Válogatta:

Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
126 oldal
Tárgyszó
Fülszöveg

A Kosztolányi-hagyaték egy rendkívül érde­kes részét találja eb­ben a kötetben az ol­vasó: azoknak a leve­leknek a legértékesebb darabjait, amelyeket a költő kora jelentős írói­tól, művészeitől, tudó­saitól kapott. Köztük olyan kiemelkedő egyé­niségektől, mint ami­lyen Gárdonyi Géza, Kassák Lajos, Szabó Lő­rinc, Szép Ernő, Nagy Endre, Füst Milán, Weö­res Sándor, Karinthy Frigyes, Illyés Gyula, Németh László, Cs. Szabó Lász­ló és Ódry Árpád. De a gyűjteményben meg­találjuk Veljko Petrović, Milkó Izidor, Feny­ves Ferenc, Munk Ar­túr és a jeles román költő és műfordító, Emil Isac leveleit is, akiket szoros barátság fűzött Kosztolányihoz. Valamennyi – mind az 54 szerző 93 levele – az életrajz fontos doku­mentuma, mert a mű­ért való küzdelem lát­hatatlan drámája mö­gött rejlő kapcsolato­kat: a magánember és az alkotó ember kap­csolatát teszi érzékelhetőbbé.

(részlet)

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Válogatta
Sajtó alá rendezte
Bevezetőt írta
Recenzens
Dudás Károly fényképe
Recenzens
A borítón felhasznált alkotás