Skip to main content
Borító/Kép
Gergely József: Madárnaptár c. könyvének borítója

Madárnaptár

Szerző
Kiadás éve és helye
Sorozat címe
Oldalszám
144 oldal
ISBN
978-86-88971 -04-1
Előszó/utószó

ELŐSZÓ HELYETT

Madárnaptár kifejezés kapcsán az olvasó megkérdez­heti, hogy mitől is naptár a madarakról és szokásaikról szóló írásokat tartalmazó kötet. A könyvbe válogatott cikkek eredetileg a Magyar Szóban, az 1993-ban megszűnt Szivárvány melléklet Madárnaptár rovatában jelentek meg. A szerdánként az olvasó elé került színes ismeretterjesztő kisújságban, a Madárnaptár rovatban számoltam be hétről hétre az éppen aktuális madármegfigyeléseimről, az adott hónap madarakhoz köthető vagy a madarak életét is befolyásoló ter­mészeti jelenségekről, a természetjáró ember érdeklődésére számot tartó, a madarak megfigyelésére is alkalmas helyekről, írásaimban foglalkoztam a madarak világát is érzékenyen befo­lyásoló környezetvédelmi kérdésekkel, közreadtam madártani egyesületünk, a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egye­sület akcióinak eredményeit, beszámoltam a madárgyűrűző táborok munkájáról, az új vagy ritka madárfajok felbukkanásá­ról Vajdaság madárfaunájában.

A Madárnaptár rovat beindításhoz negyed századdal ez­előtt az Élet és Tudomány hetilapban Schmidt Egon Ma­dárnaptár rovata adta az ötletet, azt is mondhatnánk, hogy „elloptam” az ismert ornitológus, szakíró ötletét. Lopásról igazából mégsem beszélhetünk, hiszen amikor a múlt szá­zad nyolcvanas éveinek a vége felé elkezdtem közreadni terepmadarász-élményeimet az Élet és Tudományban már megszűnőben volt a Madárnaptár rovat. Nagyképűen azt is mondhatnám, hogy a Madárnaptár 5-6 évig tovább élt a Szivárványban. Mindaddig, amíg a kilencvenes évek elején a polgárháborús őrület el nem söpörte a Szivárvány mel­lékletet és vele együtt kis híján a Magyar Szó napilapot is, amely a legválságosabb időszakban hetente mindössze két alkalommal jelenhetett meg.

A Magyar Szó újbóli rendszeres megjelenésével már nem indult újra a Szivárvány melléklet és a Madárnaptár sem, de egyéb írásaim mellett a madármegfigyelésekhez kötődő élményekről képben és szóban azért rendszerese beszámoltam. Az évek folyamán több tucat képriport, cikk jelent meg a Magyar Szó­ban, amelyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolódtak a ma­darakhoz, a madár- és természetvédelemhez. Napilapunkban az elmúlt 25 évben számos madaras tematikájú cikket adtam közre. A régi írások átfésülése, aktualizálása után készült a sa­ját fotókkal illusztrált kötetnyi válogatás.

                                                                                                                                                                                                                                              Gergely József

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Recenzens
Recenzens
Számítógépes előkészítés
A borítón felhasznált alkotás
Szöveggondozó
Tartalomjegyzék
42