Skip to main content
Borító/Kép

A magyar államiság ezer éve

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 2000. november 11-én Újvidéken a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozatának székházában megtartott tudományos tanácskozással ünnepelte a magyar államiság millenniumát. Ezen a tanácskozáson igyekezett választ adni ezekre a kérdésekre: miként hatott Szent István államalapító tevékenysége, a magyar állam megalapításának a ténye és a kereszténység felvétele a déli végeken, Bács és Bodrog, Szerém és Valkó vármegyékben, valamint a Temesközben, amelyet északon a Maros, nyugaton a Tisza, délen az Al-Duna, keleten pedig Erdély határolt, illetve, hogyan zajlottak itt ezek a történelmi események. A szépszámú hallgatóság megismerkedhetett (vetítéssel is) a magyar koronázási szimbólumokkal, valamint az államalapítás korának művészeti emlékeivel: azokkal is, amelyek a mi tájainkon maradtak fenn.
A média is élénk figyelemmel kísérte a tanácskozást. Magát a tanácskozást pedig ezekkel a szavakkal összegezhetjük: már ezeregyszáz éve itt élünk, és a harmadik millenniumban is itt akarunk élni és gyarapodni, békében, egyetértésben mindazokkal akik rajtunk kívül itt. ezen a tájon élnek. Ahhoz, hogy ez így legyen, elsősorban magunknak kell az eddigieknél sokkal többet tennünk önmegbecsülésünkért, mert aki önmagát becsüli, mások megbecsülését is kiérdemli. De megértésre és kölcsönösségre is igényt tartunk.
A tanácskozás témája A magyar államiság ezer éve volt, és társadalomtudományokkal foglalkozók voltak az előadók. Az előadást követő eszmecsere azzal az egyöntetű határozattal zárult, hogy a tudományos tanácskozás anyagát könyv alakban közzé kell tenni, hogy hozzájárulhasson, illetve növelhesse népünk önazonosságtudatát, öntudatát, önmegbecsülést, életerejét, a jövőbe vetett hitét. Ezáltal méltó partnere lehessen és legyen a magyarországi, a határokon kívül rekedt többi kárpátmedencei és a világban szétszórtan élő magyarságnak. Lélekben egységes magyar nemzetben tudjunk gondolkodni és érezni. Ezeket a gondolatokat sugallta Ribár Béla akadémikus elnöki köszöntője is, amellyel a tanácskozást megnyitotta.
A tanácskozás megrendezését és e kötet megjelenését az Arany .János Közalapítvány a Tudományén és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatása tette lehetővé, amiért a szervezőbizottság ezúton mond köszönetet.