Skip to main content
Borító/Kép
Garay Béla: Magyar műkedvelők az őrhelyen c. könyvének borítója

Magyar műkedvelők az őrhelyen

A Népkör amatőr színjátszó társulatának története
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
292 oldal
ISBN
978-86-88971-02-7
Előszó/utószó

A több mint 300 oldalas visszaemlékezés azonban nemcsak dicshimnusz a kor­társakról, a kollégákról, jóllehet a szerző jóindulata, jó szándéka egyértelmű: „Csak a szépre emlékezem...” Ám a sorok mögül egy fél évszázad történelmi rajza és egy város (Szabadka), egy vidék (a Vajdaság) művelődéstörténete is felsejlik. Garay nemcsak a bemutatók és rendezvények „naplóját” jegyzi le kronológiai pontossággal, nemcsak a színielőadások szereplőiről, hangulatáról, közönség általi fogadtatásáról számol be, hanem szót ejt a kor művelődéspolitikájáról és háttéreseményeiről is – ahogy ő látta, ahogy ő élte meg. Lehet, hogy ezért a könyv néhány oldala (pl. az 50-es évektől kezdő­dően) nem épp ideológiamentes, nem épp elfogulatlan – de mindenképp tanulságos innen, a jelenből szemlélve. A népköri színjátszás története színháztörténetileg is egy értékes história (fotódokumentumaival, sajtócikkekből vett idézeteivel együtt). Jólle­het gazdag irodalommal rendelkezünk a vajdasági magyar színjátszásról, de a Garay-kötet mindezt méltón kiegészíti (arról nem is beszélve, hogy bőséges alapot nyújthat egy komolyabb kutatáshoz, összehasonlító színháztörténethez).

(részlet az Utószóból)

Szerzői minősítések
Sorozatszerkesztő
Recenzens
Grafikai szerkesztő
Borítóterv
Szöveggondozó