Skip to main content
Borító/Kép

„Mint vadmadár a vadonban...”

Életem történetei
Kiadás éve és helye
ISBN
978-86-86469-66-3
Kötés
Oldalszám
236 oldal
Műnem
Műfaj
Előszó/utószó

„MINT VADMADÁR A VADONBAN...”

Előzmények

A szépen zengő pelikánmadár – ezzel a címmel jelent meg 1986-ban a jugoszláviai magyar népmesék gyűjteménye az újvidéki Forum Könyvkiadónál (a székelykevei Péter László illusztrációival, a fedőlapot Maurits Ferenc tervezte). A meséket Penavin Olgának az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatában kiadott, jugoszláviai gyűjtéseket felölelő két kötetes szaktudományos közléséből Jung Károly válogatta, és utószóval is ellátta a könyvet. Nyolcadmagammal „szelídítettük” a meséket a bevált mintákat követve mesenépszerűsítő irodalmi nyelvi formára (a mesélők: Ács Károly, Bognár Antal, Brasnyó István, Dudás Károly, Fehér Ferenc, Gion Nándor, Németh István, Pap József).

Ha nem csal az emlékezetem, alighanem ennek a könyvnek a friss megjelenéséhez kötődően a Szenteleky Napok az évi műsorának színesítésére a dél-bánáti Hertelendyfalváról a kiadó sziváci fellépésre meginvitálta az egyik mesemondót, Erős Istvánné Kovács Terézt, akinek már az édesanyja, Julianna is kiváló mesefa volt. Penavin Olga ez alkalommal hívta fel rá a fig yelmemet, hogy tudomása van Teri néni kéziratos önéletírásáról. Az ő biztatására és a Híd főszerkesztője, Bori Imre bátorítására mélyedtem el füzeteiben, miután bizalmában részesítve (a körülményes visszautat Szivácról Újvidéken át Pancsovára apósomék telepi házában megéjszakázva folytathatta) utóbb kezembe kaphattam tőle őket. Az általam kijelölt szemelvényeket Kis Mária nagy gonddal legépelte a Hídban, és a szerzővel való utólagos szövegtisztázó egyeztetések alapján – utóbb olykor kiadóbeli kollégám, a székelykevei P. Nagy István eredeti szóhasználat- és kiejtésbeli jártasságára is támaszkodva – készült el a Híd 1988. áprilisi számától 1989. februári számáig közölt nyolcrészes sorozat az önéletírásból.

(Részlet Bognár Antal utószavából)

Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Szerkesztő
Utószó
Szöveggondozó
Olvasószerkesztő
Korrektor
Technikai szerkesztő
Tartalomjegyzék