Skip to main content
Borító/Kép
Csáth Géza: Napló c. – borító

Napló

(1897–1899)
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Felelős kiadó
Sorozat címe
Oldalszám
163 oldal
ISBN
86-82147-73-4
Előszó/utószó

Kötetünkben három év anyagát közöljük. A jövőben is így szándékozunk tenni, igazodva a szerző korához. A napló szövegeit, noha sok bennük a helyesírási hiba, mert Brenner Józsika ekkor még nem volt tisztában az írásjelekkel, a kis- és nagybetűk írásának szabályaival, betűhíven közöljük. Nem egységesítettük a c hang jelölését, meghagytuk a cz változatokat is. Az értelmetlen szóösszetételekre, illetve az olvashatatlan szavakra szögletes záró­jelbe tett felkiáltójellel hívjuk föl az olvasó figyelmét.

Ifjú Brenner József naplóját a standardizált szépírás szabályai szerint kezdte vezetni, másodikos gimnazista korában azonban már kialakult egyéni írásmódja. A feljegyzések szerint ebben az időben sokat festett, rajzolt, az első három füzetben azonban viszonylag kevés lapszéli rajz van. Azokat minden esetben eredeti helyükön közöljük.

(részlet)

Szerzői minősítések
Közzétette
Sajtó alá rendezte
Utószó
Szerkesztő
Recenzens
Recenzens
Tördelő
Tartalomjegyzék