Skip to main content
Borító/Kép

Pacsér

Pacsér történelme, dalai, szótára és más emlékei a múltból
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Oldalszám
520 oldal
Kötés
ISBN
978-86-80644-08-0
Fülszöveg

Egy falumonográfiát tart kezében az olvasó, amely a vegyes népességű bácskai település, Pacsér történelméről és magyar lakosainak népi műveltségéről, elsősorban nyelvéről, népdal- és néprajzi ismereteiről szándékozik számot adni. A kötet sajátossága az emlékezés és a mentés. A sorok közül azonban az is kiviláglik, hogy a holnapért mindig – és olykor igen keservesen – meg kellett küzdeni. Értéke, becse a kötetnek, hogy a XX. század paraszti világát a személyes élmények, megélések, emlékek, tapasztalások alapján rögzíti. Ez pedig nagyon fontos, mert az emlékezők tudatában élő ismeretanyag az emlékezők elmúltával kopik, felejtődik, de ami rögzítésre, lejegyzésre kerül, az fennmarad, és az utódok, a későbbi nemzedékek is élhetnek, azonosulhatnak vele. További érdeme a kötetnek, hogy adataival, megállapításaival nemcsak a helyiek önbizalmát, önismeretét erősítheti, hanem jó néhány tudományág számára is forrásul szolgálhat.

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Technikai szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Hangmérnök
A lemezmelléklet szerkesztője
Tartalomjegyzék