Skip to main content
Borító/Kép
Györe Kornél: Szabadka településképe c. könyvének borítója

Szabadka településképe

Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Sorozat címe
Oldalszám
188 oldal
Fülszöveg

A városmorfológiai vizsgálatok köré­be tartozó tanulmány célja Szabadka tér­beli szerkezetének és alaktani sajátossá­gainak magyarázó-leíró bemutatása, miközben nem marad el a szerző értékelése, állásfoglalása, nézeteinek kinyilvánítása sem. A négy részre tagolt munka foglal­kozik a fő településformáló tényezőkkel, a település keletkezésének körülményei­vel, a területi növekedés alapvető mozza­nataival, a mai alaprajz szerkezeti ele­meivel, a város funcionális területegysé­geivel és a belső forgalom fő irányaival. Nem maradt el a pannon várostípus jel­legzetes háztípusainak jellemzése, a beépí­tési módok megismertetése sem.

A tartalmas melléklettel ellátott, kuta­tási eredményekben, új meglátásokban és nézőpontokban gazdag mű a szakemberek és a nagyközönség érdeklődésére egya­ránt számíthat. A jövőben készülő város­rendezési terv is hasznát veheti, és anya­ga a tervezett városmonográfiában is helyet kaphat.

(részlet)

Szerzői minősítések
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Sorozatszerkesztő
Borítóterv
A szerző további művei