Skip to main content
Borító/Kép

A Szabadkai Egyházmegye templomi betlehemei

Szerző
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
ISBN
978-86-87095-40-3
Kötés
Oldalszám
168 oldal
Műfaj
Fülszöveg

Dr. Czékus Géza szabadkai egyetemi tanár neve nem ismeretlen a vajdasági népi vallásosság kutatói előtt. Jelen felmérése hiánypótló mű akár a bácskai templomokról szóló irodalomban, akár az itteni néprajzi szakirodalomban. A templomi betlehemnek nincs liturgikus szerepe a karácsonyi ünnepkör idején. Mégis megtalálható ez az installáció szinte minden katolikus templomban, ahol pedig nem, ott jelen volt egy korábbi időben, amíg hívői is voltak a templomnak, az ottani közösségnek. A tanár úr kézirata vallási életünk egyik vizuális szegmensét tette meg vizsgálódása tárgyául, arról ad sok és főként új információt. Honi úttörőjellege pedig csak alátámasztja a leendő könyvhozadékát. 

                                                                                                                                                           Dr. Silling István néprajzkutató, ny. egyetemi rendes tanár

***

Korban és fontosságban Urunk megjelenéseinek ünnepe lényegesen megelőzi Krisztus születésének ünnepét az Egyházban. Hogy ezek ábrázolása az egyháztörténelem és a művészettörténet folyamán milyen változásokon ment át, és hogyan alakult ki a katolikus templomainkban korunkban is látható formája, a bácskai templomokban látható betlehem, azt illetőleg ma már leginkább be kell érnünk a találgatásokkal és feltevésekkel, hiszen hosszú, viharos évszázadokon át jutott el hozzánk. Annál értékesebb a kezünkben lévő írás, mert ennek az átalakulásnak legalább az utolsó állomását rögzíti, ami azután majd a jövő nemzedék számára kiindulópontul szolgálhat, s nem fog elveszni a feledés homályában, legalább az utókornak nem kell beérnie a puszta találgatással.

A betlehem élete változatos, mozgalmas és olykor fordulatokban gazdag. Mindez azt eredményezte, hogy a betlehemeinkkel kapcsolatos ismereteink a feledés homályába merülnek. Ki tudja, melyik templomban milyen további változás fog bekövetkezni, s akkor az előző állapotra és betlehemre, amely pedig úgylehet művészi értéke, vagy a hozzá fűződő emlékek, esetleg nosztalgia következtében megérdemelné, hogy emléke fennmaradjon, már senki sem emlékszik.

Dr. Czékus Géza jelen gyűjtése és írása ilyen szempontból is mindenféleképpen hézagpótló, informatív és maradandó. A „betlehem-kutatás” további életében túlzás nélkül mondható nélkülözhetetlennek.

                                                                                                                                                                                                                           ddr. Rokay Zoltán

Szerzői minősítések
Fordító
Főszerkesztő
Felelős főszerkesztő
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság elnöke
Szakvéleményező
Szakvéleményező
Tördelő
Technikai szerkesztő
Lektor
Lektor