Skip to main content
Borító/Kép

A Szabadkai Népszínház magyar társulata 1945–1970

(Műsor és bibliográfia)
Kiadás éve és helye
Műfaj
Oldalszám
128 oldal
Kötés

A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 4. számának melléklete

Előszó/utószó

UTÓSZÓ

A Szabadkai Népszínház fennállásának negyedszázados évfordulójára készült ez a kiadvány. A célunk az volt, hogy áttekintsük a magyar tár­sulat huszonöt éves működését: a legfontosabb színháztörténeti adatokat összegyűjtsük és rendszerezzük – megalapozva ezzel az elkövetkező kuta­tásokat. Az ÁLTALÁNOS RÉSZ c. fejezetben a Szabadkai Népszínház mun­kájára vonatkozó általános irodalmat (bibliográfiák, almanachok, stb.) dol­goztuk fel. Az ÉVADONKÉNTI BIBLIOGRÁFIA c. részben a színház életével, műsorával, történetével, alkotóival foglalkozó folyóirat és újság­cikkeket öleltük fel. A MŰSOR ÉS BIBLIOGRÁFIA c. részben a meglévő dokumentumok (plakátok, színlapok stb.) alapján megállapítottuk a bemutatók kronológiai rendjét a huszonöt éven át és évadokon belül. (L. a fejezetben a középre kiemelt kövér számokat, illetve a szerzők neve előttieket.) A bemutatott előadások adatait a plakátok és a színlapok alapján kö­zöljük, a kiegészítéseket szögletes zárójelben adjuk. így az idegen nyelvű darabok esetében az eredeti címet megelőzően közöljük a magyar fordítások címváltozatait és a mű keletkezési évét is. Ahol kutatásaink nem jártak eredménnyel, a megfelelő leírási szempontot ?-lel jelöltük. Minden előadásnál közöljük a főbb szerepeket alakító színészek nevét, néhány esetben azonban ezt nem tudtuk megállapítani. Az ősbemutatókat mindenütt még a cím után jeleztük, s a bemutató évét tekintjük a keletkezés évének is; a színházi plakátok is így jelzik. A többi bemutatónál a szereposztás után következik a pontos dátum. Ha másképpen nem jeleztük, mindig Szabadkán tartották. A színház belső hasz­nálatra készített kimutatásai alapján közöljük az előadások és a nézők szá­mát, ami nemcsak egy, hanem sok esetben több évadra is vonatkozik. Az előadások után a bibliográfiai adatokat kronológiai sorrendben adjuk. Kivételt csak a folyóiratban megjelent írásokkal tettünk, azokat mindenütt elöl közöltük. A bibliográfiai adatközlésünk válogató jellegű, csakis a jelentős, tartalmilag is közlő értékű tanulmányokat, cikkeket és ismertetéseket vettünk fel. A szignókkal jelzett írásokat, ahol csak lehetett, feloldottuk. (L. a NE­VEK AZONOSÍTÁSA ÉS A SZIGNÓK FELOLDÁSA c. részt.) A névte­len és a feloldatlan szignója írásokat is közöljük, amennyiben eleget tettek a fentiekben említett követelményeknek. A NÉV- ÉS CÍMMUTATÓban ezeknek az adatait azonban nem dolgoztuk fel. Az anyaggyűjtés munkáját a folyóirat és újságcikkekre vonatkozólag 1970. június 30-ával zártuk. Munkánk további fejezeteiben feldolgoztuk a színház kabaréjának és egyéb működési formájának adatait is. Közöljük a díjazott művészek név­sorát is. Ezzel munkánk dokumentáló, közlő része le is zárul. A további fejezeteket már a különféle mutatók képezik. Az IRODALMAK- ÉS SZERZŐK SZERINTI KIMUTATÁS, valamint a DALJÁTÉK, MUSI­CAL, OPERETT ÉS REVÜ c. fejezetekben a szerző és a cím után követ­kező szám mindig a színházi bemutatóra utal, és nem lapszámot jelent. Munkánkban nagy segítséget nyújtottak a Szabadkai Népszínház mai és egykori művészei. Külön köszönettel és hálával tartozunk a budapesti Magyar Színházi Intézet munkatársainak, önzetlen és kollegiális segítsé­gükért.

Szerzői minősítések
GEROLD 1.
Szerkesztő
Szerkesztő
Tartalomjegyzék
100
115
A szerző további művei