Skip to main content
Borító/Kép
Korhecz Papp Zsuzsanna: Újjászületések c. könyvének borítója

Újjászületések

Restaurálási, egyházművészeti és kultúrtörténeti képes tanulmányok
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
Sorozat címe
ISBN
978-86-82147-88-6
Oldalszám
242 oldal
Műfaj
Előszó/utószó

ELŐHANG

„Te ne törődj mással, csak a hanggal, melyet az angyal kiált feléd, mikor munkádra biztat.”

Szerencsés ember vagyok, mert azt csinálhatom, azzal foglalkozhatom hivatásszerűen – hittel, reménnyel, szeretettel –, ami szerintem a legszebb foglalkozás: a restaurálás. A restaurátor a kulturális javak hiteles megőrzésén fáradozik. Restaurálással valamely műtárgyat eredeti állapotába kívánunk visszaállítani úgy, hogy annak történelmi hitelességét, minden eredeti értékét megőrizzük és egyben további fennmaradását bizto­sítsuk, azzal a fontos kitétellel, hogy munkánk visszafordítható legyen. A feladat öszetett, különleges, szakmai és azon feletti tudást követel, erkölcsi-etikai, művészettörténeti, szakmatörténeti, anyagvizsgálati, művészeti-alkotói munkák együttese. Budapesti tanulmányaim óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátori szakán tanáraim, elsősorban Görbe Katalin (DLA) és dr. Szilárdfy Zoltán, olyan tudással és hozzáállással vérteztek fel, ami megha­tározta további életpályámat, a restauráláshoz való viszonyulásomat. Hálás köszönet érte nékik! Minden műtárgy, amelynek felújításával megbíztak, vagy amelyet felvállaltam, külön világ volt a számomra, nem elégedtem meg a konzerválás lépéseihez fűződő dokumentálással, meg szerettem volna érteni a képeket magukat, történetüket, szerepüket, mondanivalójukat. Feladatköröm a szabadkai Városi Múzeumban lehetővé tette a további elmélyülést ebben a szép munkában. E könyv azokat az elmúlt tizenöt esztendőben készült írásaimat szedi egy csokorba, ame­lyek délvidéki és magyarországi folyóiratokban jelentek meg, abban a reményben, hogy sikerül hozzájárulnom a vajdasági és a magyar egyházművészeti, ikonográfiai, művészettörténeti és restaurálási tudományok ismeretanyagának bővítéséhez. A tanulmányok a restaurált műtárgyak keletkezésének időrendjét követik, kivéve a két utolsót, amely többrétű technikatörténeti és restaurálási témát dolgoz fel, s nem igazodik a többi kronológiájához. A színes melléklet végén Látványos újjászületések alcímen olyan restaurálási fotódokumentációk láthatók, amelyekhez nem kapcsolódik tanulmány.

Köszönet Tolnai György informatikusnak a digitális anyag gondozásáért és a szakembereknek, akik rendelkezé­semre bocsátották felvételeiket, elsősorban Hevér Miklós fényképésznek.

 

Szerzői minősítések
Recenzens
Számítógépes előkészítés