Skip to main content
Borító/Kép

Vajdasági magyar népdalok III.

Párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok
Szerző
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
ISBN
ISBN 86–323–0585–9
Kötés
Oldalszám
587 oldal
Műnem
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

A Vajdasági magyar népdalok címû négy kötetre tervezett sorozat célja elsõsorban, hogy a vajdasági tarka eredetû magyar népesség népdalkincsének színe-javát a közmûvelõdéssel megismertesse a közel fél évszázada folyó népzenei gyûjtések és a Zentai Múzeum keretében pár éve létrejött népzenei archívum alapján.

A sorozat I. és II. kötete (Lírai dalok és Balladák, betyár- és pásztordalok) már megjelent nyomtatásban, sõt, a balladákhoz, betyár- és pásztordalokhoz lehetõségünk nyílt hangzó anyagot is mellékelni két hangkazetta formájában.

A most közlésre elkészült III. kötet párosítókat, lakodalmas szokásdalokat és szerelmi dalokat tartalmaz.

A párosítók mûfaját a Vajdaságban már csak viszonylag kevés változat képviseli. A mûfaj eltûnõben van, de hajdani gazdagságának szép példáit õrzik a gyûjtések.

A lakodalmasok száma bõségesebb, de ezek a szokásdalok, mint a nyelvterület nagy részén általában, már csaknem egészen elvesztették szertartásos jellegüket. Az itt szereplõ szerelmi dalok a sorozat I. kötetében közzétett szerelmi daloktól annyiban különböznek, hogy a népzenei gyakorlatban, lakodalmas funkcióban is elõfordulnak vagy elõfordultak. Köztük és a szertartásos funkcióban szereplõ lakodalmas lírai dalok között nincs lényeges különbség sem mûfajban, sem szerkezetben, funkciójukat egyes vidékeink szokásrendje szabja meg. Az emberélet fordulóihoz kötõdõ vajdasági népszokások élete közel sem egyformán eleven különbözõ tájainkon. Leggazdagabb az al-dunai székelyek és a bácskai Duna mente lakodalmas dalanyaga, de más vidékeinkrõl is kerültek elõ meglepõ régiségek.

Kihalófélben lévõ zenefolklórunk legsérülékenyebb része a népi elõadás. A teljesebb megismerés érdekében ehhez a kötethez is készítettünk hangzó mellékleteket stílusos népi elõadásban (CD formájában). Népzenekedvelõ ifjúságunk számára ezek jelentik a hangzó élményt, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a dalokat hiteles népi hangvétellel szólaltassák meg. A hangzó élmény nélküli, kottapapírról megszólaltatott dalok a népzenében stílusidegen elemek alkalmazásának buktatóit rejtik, csakúgy, mint az önkényes, hiteltelen tolmácsolásét.

A kötet anyaga bizonyára meglepetést okoz a mai hagyományos lakodalmak dalainak és a lakodalmas „muskátli” zenekarok repertoárjának ismeretében. Különösen a gazdag hagyományaikról híres tájegységeink dalai sínylették meg az idõ változásait. Régi lakodalmasaink többsége, sajnos, ma már nem gyûjthetõ, de önismeretre törekvõ ifjúságunk és hagyományápoló mozgalmaink sokat tehetnek azért, hogy örökre el ne némuljanak.

Harmadik kötetünk anyaga 600 körüli változatot, ebbõl 226 dallamot, 20 võfélyrigmust és 54 kurjantást közöl.

Szerzői minősítések
A szerző profilképe
Recenzens
Recenzens
Szerkesztő
Kottagrafika
Számítógépes előkészítés
Számítógépes előkészítés
A borítón felhasznált alkotás
A borítón felhasznált alkotás
A térképeket rajzolta
Tartalomjegyzék