Skip to main content
Borító/Kép

A viszonosság alakzatai

Komparatív poétikák, viszonylati jelentéskörök
Kiadás éve és helye
Oldalszám
223 oldal
ISBN
9788632307407

A szerző érdeklődésének körében, akárcsak előző köteteiben is, az új kulturális elméletek állnak, ezzel együtt az új magyar irodalom, valamint a szerb–magyar irodalmi kapcsolatoknak az eddigiektől eltérő újszerű megközelítése. Külön fejezetet szentel a vajdasági magyar irodalom jelenségvilágának, új szempontú megközelítésének, részint a kultusz irányából, részint pedig az újraolvasás felől. Itt is előtérbe a kulturális megközelítés és a vajdasági magyar irodalomhoz való kritikus viszonyulása kerül.