Skip to main content
Borító/Kép
Dudás Gyula: A zentai csata c. könyvének borítója

A zentai csata

Monografiai részlet Zenta város történetéből
Szerző
Kiadás éve és helye
Műfaj
Oldalszám
79 oldal
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

(...)

Abban az időben senki sem kételke­dett a tétel igazságában, hogy Magyarország felszabadítása a török iga alól – európai érdek. Lengyel és Németország felett a bi­zonytalanság Damocles kardja függött attól fogva, hogy Buda elesett, – s e fenyege­tés tényleg a zentai csata napján szűnt meg létezni. Érdemes volt hát azzal behatóbban foglalkozni, kivált oly embernek, mint szerző, ki a helyszínéhez közel lakva, ennek pon­tos ismerete által a jelentéseket, úgy szólva, localizálni képes.

(...)

részlet Szilágyi Sándor Előszavából

Szerzői minősítések