Skip to main content
Borító/Kép
Nagy Abonyi Ágnes: A  zentai Városi Múzeum állandó néprajzi kiállítása - borító

A zentai Városi Múzeum állandó néprajzi kiállítása

Múzeumi kalauz
Kiadás éve és helye
Felelős kiadó
ISBN
86-83029-23-9
Oldalszám
80 oldal
Előszó/utószó

ELŐSZÓ

A zentai Városi Múzeum állandó néprajzi kiállítása elsősorban Zenta mezővárosának, illetve az alsó Tisza mente magyarságának népéletéről szól. A kiállítás kalauza a kiállított tárgyak, dokumentumok jobb megértésében kívánja eligazítani a kedves látogatót. 

Intézményünk komplex típusú múzeum, régészeti, történelmi, képzőművészeti, néprajzi, numizmatikai és természettudományi (paleontológiai, ornitológiai) gyűjteménye van. 1974 óta rendelkezik állandó kiállítással, amelynek leggazdagabb része a néprajzi, ezen belül a halászati anyag, amely a tiszai halászat teljes eszközanyagát mutatja be. 

A három évtizede fennálló állandó néprajzi kiállítás felújítása s új múzeumi kalauz készítése idõszerûvé vált egyebek közt azért is, mivel 1989-ben, az állandó kiállítás átrendezésekor a halászati rész a földszinti nagyterembõl az emeleti folyosóra került. A változtatásokra egyrészt azért került sor, mert a felszabadított teremben kiállított új anyagunkkal nagyobb látogatottságot szerettünk volna elérni, hogy intézményünk „élõ múzeummá ”váljon. Ez az átrendezés átmeneti megoldásnak bizonyult. A kiállított tárgyak nagyobb része szabadon installált, nem üveg alá helyezett vitrinben állt.

Kiállításunk a tárgyak életét szeretné bemutatni s ugyanakkora felújításukkal meg is hosszabbítani. A régi kiállítás 2000 tárgyból állt. A mostanit kutatási ered-ményeinkkel gazdagítottuk, s új dokumentumfotókkal egészítettük ki.

A látogató a zentai csata kiállítás földszinti termeibõl közvetlenül a régészeti, a paleontológiai kiállítás termébe, illetve továbbhaladva a galériába jut, az emeletre kapaszkodva a lépcsõház képei pedig a néprajzi kiállítás termeibe vezetnek. Az egymáshoz kapcsolódó nyolc kiállítási egység újszerûen kísérli meg a ma emberéhez közelebb hozni azt az örökséget, amely hagyományozódás útján maradt ránk.

Az állandó néprajzi kiállítás a visszatekintéssel kezdõdik, mivel meg szeretnénk emlékezni a múzeum egykori munkatársairól is, akik az elsõ állandó néprajzi kiállítást rendezték, a múzeum anyagát bõvítették. E kiállításrész illusztrációi fõként Zenta város múltjáról, településtörténetérõl, a Városi Múzeum néprajzi gyûjte-ményének elõtörténetérõl szólnak, de a többi Tisza menti település népéletérõl is árulkodnak.

(...)

Részlet az Előszóból

Szerzői minősítések
Szakvéleményező
Szakvéleményező
Szerkesztő
Technikai szerkesztő
Korrektor