Skip to main content
Borító/Kép

Žitopromet – mlin Senta

Istorijat mlinske industrije u Senti
Kiadás éve és helye
Oldalszám
105 oldal
Kötés
Előszó/utószó

PREDGOVOR

Повод за појаву ове књиге је обележавање 110. годишњице сенћаиске млииске индустрије. Наиме, 27. XI 1884. године заведено је y регистар фирму суботичког Краљевског судбеног стола Акционарско друштво Шпицер и Зингер, које је нa обалској локацији данашњег Житопромета пустило у погон парни млин на ваљке. Током истраживања испоставило ce дa је нa месту Житопрометовог огранка код железничке станице почела мељава жита у тадашњем парном млину пре равно 100. година. To ниje cве. Jeдан 80 година стари новински чланак први пут извештава о нoстојању фабрике теста у Сеити. Дакле, 1994. година јесте година вишеструког јубилеја Житопромета.

(részlet az előszóból)

Szerzői minősítések
Főszerkesztő
Felelős szerkesztő
Szerkesztőbizottság
Szerkesztőbizottság
Korrektor
Számítógépes előkészítés
Számítógépes előkészítés
Technikai szerkesztő