Skip to main content

Puha kert

ISBN
9788632308602
Oldalszám
111 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Fülszöveg

Nehéz a későn jövőnek, évezredek óta, akárhová néz, mindent készen talál. „Mert én egykor voltam már fiú is, lány is, bokor, madár és néma tengeri hal” – ahogy az egyik régi görög írta. És mégis, minden írástudónak erre a végsőkig telített semmire kell önmagát ráolvasnia, hogy megint először megtörténhessen. „Csúnya dolgokat találunk ki, le is írjuk őket. Ilyenkor igazán  léteznek” – vallják be a többes számú, regényes első személyek a Puha kertben. Bicskei Gabriella, aki a nevükben szól, az alkimisták megszállottságával játszik a kegyelemre, a reményről még csak nem is beszélve.

Borító/Kép
Bicskei Gabriella: Puha kert című kötetének borítója
Kiadás éve
Kötés

Fabella domi

avagy rege a HÁZról és körülötte egy s másról

Vasagyi Mária harmadik szépirodalmi kötete – az előzőekhez hasonlóan – regény. A Fabella domi, avagy rege a HÁZról és körülötte egy s másról tizenegy fejezetét egy-egy fiktív levéltári dokumentum alkotja. A regény a HÁZról szól, arról a házról, amelyben különböző korokban különböző nemzetiségű és érdeklődésű emberek éltek. A lakók mindegyike a művészetek valamelyikével foglalkozott. A HÁZra így egy fajta misztifikáció jellemző. A szerző szavaival élve „fabella domi. A HÁZ regéje. Dehát ez a fá-bé-lá-dó-mí egy dallamsor!” Végtelen dallamsor tehát a regény, amelyet tartalma és zeneisége mellett nyelvezete tesz egyedivé. Az 1313-ban induló szöveg, majd az azt követő néhány fejezet az adott kor nyelvezetét tükrözi, archaikusság jellemzi, ahogyan pedig időben közeledik a jelen felé, az archaikus nyelvhasználatot felváltja a mai kornak megfelelő.

ISBN
978-86-323-0862-6
Oldalszám
113 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

...Ez volt kutakodásom eredménye, amelynek láttán apám azt mondta: fabella domi. A HÁZ regéje. Dehát ez a fá-bé-lá-dó-mi egy dallamsor! És befejezetlen!, állapítottam meg. A világon semmi se befejezett, ez a HÁZ se, ez a kert se, mindennek van folytatása az állandó változásban, még annak is, amiről úgy gondoljuk, megszűnt. Csakhogy az a folytatás más formában történik, válaszolta. A világ végéig?, kérdeztem. Addig, és még tovább, mert az idő végezete is valaminek a folytatása. És azután is van folytatás, csak nem tudjuk, milyen. De keress a mí után olyan hangot, ami a befejezettség érzését kelti! A fá, válaszoltam. Igen, helyeselt apám, de akkor újra kezdődik a dallamsor, és sose lesz vége, tette hozzá. 

Borító/Kép
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

A magyar közösség Szerbiában

Kisebbségi jogok az Európai Unió normáinak tükrében CD-melléklettel
Előszó/utószó

Ez a kiadvány azzal a céllal készült, hogy – tizenhárom évvel Slobodan Milošević bukása után – áttekintést adjon a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek jogállásáról és a vajdasági magyarok helyzetéről.

2009-ben a Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek – köztük a magyarok – jogi helyzetét áttekintő országtanulmányok készültek.

A Szerbiában élő kisebbségek jogállásáról és a vajdasági magyarok helyzetéről huzamosabb ideje nem készült alaposabb elemzés. A vajdasági magyar pártok és a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) sem tartott eddig még csak tematikus értekezletet sem a magyar közösség általános helyzetéről és jövőjéről.

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, majd a Magyarságkutató Tudományos Társaság évkönyvei, tematikus tanulmánygyűjteményei után (2007. november végén) az Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület készített egy ún. fehér könyvet A vajdasági magyarság helyzete címmel.

Hat év elmúltával szükségesnek mutatkozott egy, a vajdasági magyarok életének fontosabb területeit (a népességet, gazdaságot, foglalkoztatást, társadalmi életet, jogi helyzetet, a döntéshozatalban való részvételt, nyelvhasználatot, oktatást, kultúrát, tájékoztatást, hagyományápolást stb.) felölelő kritikai szemléletű tanulmány elkészítése, amely a közvita és a további feladatok kijelölésének alapjául szolgálhat.

 (részlet a Bevezetésből)

ISBN
978-86-86469-69-4
Oldalszám
332 oldal
Borító/Kép
Bozóki Antal: A magyar közösség Szerbiában c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Bozoki_A%20magyar%20nemzeti_book.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Szöveggondozó
Szöveggondozó
Szöveggondozó
Kiadás éve

Dohányos falu

Bácsgyulafalva története, dohánytermesztése, szókincse és népdalai CD-melléklettel
ISBN
978-86-86469-72-4
Oldalszám
208 oldal
Fülszöveg

Bácsgyulafalva (Telečka) története nem nyúlik vissza az ókorig, a középkori históriák is hallgatnak még róla, hiszen nyoma sem volt akkor a Telecskai-dombokon épült településnek. Az Alföld derékig érő fűtengerét, a gyomnövények irdatlan erdejét éppen százharminc évvel ezelőtt kezdte irtani emberi kéz. Sok száz, sok ezer munkáskezet tört fel a szerszámok nyele addig, amíg a mai település helyén megszelídült a puszta, a gilicetövis benőtte földek búzát, kukoricát kezdtek teremni. S mennyi veríték árán futottak végig az alig hullámzó dombokon az első dohánysorok! A Temesközből származó dohánykertész-telepesek már akkor hittek abban, hogy ez a növény az új falunak jólétet biztosíthat. Nem csalódtak. A dohány építette föl a falut. Eredményesen zárult a harc a pusztával... A kötet egy telepes falu szorgalmas és kitartó népéről és a sok-sok munkával járó dohánykertészkedésről szól.

Borító/Kép
Lábadi Károly: Dohányos falu c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Labadi_Dohanyos_book.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Kiadás éve
Kötés

Ami az életrajzokból kimaradt

A szerző szerteágazó ismerete, a felkutatott adatok gazdagsága azt a színezetet és hangulatot teljesíti ki Zombor és Nyugat-Bácska múltjának elbeszélésében, ami a történelemből hiányzik: eleven képet fest a régió jeles figuráiról, köztük Csihás Benőről, a Donoszlovitsokról, a Falcione családról, Ábrahám Pálról, Sinkó Ervinről, Rónay Istvánról, a Spitzerekről, a Fratricsevics famíliáról, a Fernbachokról, Herceg Jánosról, Csávosi Sándorról, Kiss Józsefről… A múlt emberképét ez az érdeklődés tovább árnyalja korabeli újságcikkek felkutatásával, hozományleltár közlésével, vándorkönyvek bemutatásával, céhbizonyítványokkal. A gyűjteményben hajdani intézményekről, létesítményekről, objektumokról is olvashatunk, továbbá olyan emberekről – malmosokról, hangszerépítőkről, tanítókról stb. –, akik apró fogaskerékként segítették az élet szerveződését tájainkon. A kötet rendkívül értékes dokumentációs anyaggal kerül az olvasó elé.

ISBN
978-86-86469-63-2
Oldalszám
201 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Pogány Margit:  Ami az életrajzokból kimaradt – borító
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Pogany_book.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Sorozatszerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Kiadás éve
Kötés

A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955) / Konsolidacija Titovog režima na Potisju (1945–1955)

 

 

ISBN
978-963-7237-89-8 (MNLCSML), 978-86-89039-02-3 (ZTL), 978-86-86469-60-1 (VMMI)
Oldalszám
377 oldal
Borító/Kép
A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955) c. könyv borítója
/sites/default/files/2020-02/Sajti-Molnar_book.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Felelős szerkesztő
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Szaklektor
Fordító
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Tartalomjegyzék
Kiadás éve
Kötés

Centenáriumi évkönyv

Százéves a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola, 1913–2013
ISBN
978-86-86469-64-9
Oldalszám
120 oldal
Borító/Kép
A Centenáriumi évkönyv borítója
/sites/default/files/2020-02/Thurzo_book_0.pdf
Tartalomjegyzék
121
Kiadás éve
Kötés

Enyhület és felröppenés

Összegyűjtött versek
Előszó/utószó

Danyi Magdolna 2012-ben kereste meg kiadónkat Enyhület és felröppenés című kéziratával. A tervek szerint a ver­seskötet az Életjel, a Fórum és a Kortárs közös kiadásában jelent volna meg a 2013-as Ünnepi Könyvhétre. A költőnő tragikus hirtelenségű halála azonban lelassította a kiadással kapcsolatos munkálatokat. A kötet szerkesztői, mérlegelve az életművet, úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják a válogatást, ám e Függelékben közzéteszik azokat a verseket is, amelyek az előző kötetekben, valamint folyóiratokban már megjelentek, teljessé téve így a gyűjteményt.

Danyi Magdolnának a hetvenes és a kilencvenes évek között három verseskötete jelent meg a Fórum Könyvkiadónál. Az első 1975-ben (Sötéttiszta), a második 1988-ban (Rigólesen), a harmadik pedig 1995-ben (Palicsi versek) látott napvilágot. E kiadvány Werther nem lesz öngyilkos című fejezetének versei (a szerelem, az velünk marad már kivételével) nem jelentek meg ko­rábbi köteteiben, de jelen vannak a Versek éve antológiákban, valamint a Híd, a Tiszatáj és a Symposion folyóirat korábbi szá­maiban.

(részlet a Jegyzetből)

ISBN
978-86-323-0868-8
Oldalszám
166 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
Danyi Magdolna: Enyhület és felröppenés c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-03/Danyi_Magdolna_Enyhulet_es_felroppenes.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Főszerkesztő
Recenzens
Szerkesztő
A borítón felhasznált alkotás
Grafikai szerkesztő
Borítóterv
Kiadás éve
Műnem

Különös kalantén

Versek, mesék, történetek

Balogh István Különös kalantén című gyermekkötete, amely meséket, verseket és más történeteket tartalmaz, egyrészt arról szól, hogyan tanulja meg az unoka a pergőhang kiejtését, amely oly sok bút és bánatot okozott számára. A kalantén vesztegzárat jelent, amely azokra a napokra utal, amikor Petike, az unoka bárányhimlő-karanténba kényszerült. E napokat jegyzi tehát a kötet, azok a mesék, mondák és történetek kaptak helyet benne, amelyek az alatt a két hét alatt születtek, amit együtt töltött nagyapa és unoka. A kötetet Csernik Attila illusztrációi díszítik.

ISBN
9788632308732
Oldalszám
81 oldal
Borító/Kép
Balogh István: Különös kalantén  c. könyvének borítója
Szerző
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Illusztrátor
Kiadás éve

Varázspálca nélkül

A Varázspálca nélkül című könyv a szerzőnek az elmúlt tíz év során megjelent vezércikkeiből, interjúiból és riportjaiból tartalmaz válogatást, amelyek fejezetekbe rendezve találhatóak meg a kiadványban. A fejezetcímek is rendkívül beszédesek: A ketreclakó kiszabadul; Bánátnak, tisztelettel; Az idő múlásával és Falulesőben. A kötet jegyzeteket tartalmazó részének alcímével kapcsolatban, amely úgy hangzik, A ketreclakó kiszabadul, a szerző kifejtette, úgy érzi, az a bizonyos ketrec ma már némiképp kezd kinyílni, nem szorít már annyira bennünket, mint például a kilencvenes években, majd hozzátette, az teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy az ajtaja már nincs bezárva.

ISBN
978869099531
Oldalszám
246 oldal
Borító/Kép
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Öröknaptár

Prózák

Az Öröknaptár című kötet vegyes prózai írásokat tartalmaz, de e vegyesség csupán látszólagos, hiszen valójában mindegyik a szerző magányáról, a közösségen kívüliség élményéről szól. Egyfajta Robinsonként ragadt egy lakatlan szigeten, szövegeinek mélabús terében. Nem mozdul otthonából, bölcsőhelyéről, mégis ennek elvesztése fölött borong, édes mostohaként éli meg szülőföldjét. Fókuszpontban az ember áll, a „kisember”, aki az idő forgatagában az évszámok váltakozását ugyan érzékeli, ám a nyomasztó hangulat nem változik a naptár lapjainak pergésével, hanem örök marad.

ISBN
978-86-323-0859-6
Oldalszám
176 oldal
Borító/Kép
Vigh Rudolf: Öröknaptár c. könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Kötés