Skip to main content

A Kruspér-udvar angyalai

Próza

Összefoglaló

Övesen történt, Venice városka szívében, a Kruspér-ház és a festőműhelyek híres udvarán, három feketefenyő árnyékában, akik rég túlnőtték a tövér kéményeket, és már egész Övesre nézve csapást jelentettek lombvedléskor, amidőn elhullajtott koronájuk tüskei mindent beborítottak bosszúságot okozva, mint az időközönként eluralkodó fölösleges gondolat. Ki hitte volna, hogy ezenkívül újabb megbolydulást hoz az idő hamarost. Éppen föltilinkózott a rigó azon a nyáron, amidőn az a sose látott növény a tetőn megsarjadt. Alighogy kitört a tüszőből, újabb és újabb zöldkékes lándzsát leveledzett szinte óránként, és Sarlós Boldogasszonykor már izmos tövek nyomorgatták az egész tetőt, akár Laokoónt és fiait halálos szorítással a kígyók, hallani lehetett az éjcsöndben, mint roppan a gerenda, akár a csont, mint pattog tehetetlenül a napszítta cserép a tekergő narancsvörös gyökerek vaserejétől. (A Kruspér-udvar angyalai, részlet)

ISBN
978-86-84339-83-8
Oldalszám
149 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Borító/Kép
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Kiadó
Műnem
Kötés

Fantomkommandó

Regény
ISBN
978-86-323-0970-8
Oldalszám
228 oldal
Fülszöveg

Engem valójában nem a háború, nem az általános őrület zavart. Sokkal jobban idegesített, hogy már hónapok óta nem nézhettem be ąupába, nem nyúlhattam a hangszereimhez. Lefekvés előtt arról álmodoztam, milyen jó lenne újra megérinteni, megzendíteni a vasakat. Próbáltam felidézni új zenei dallamokat, variálni a régieket. A zenekari társaimat nem láttam a hadiállapot óta, fogalmam sem volt, mi lehet velük. Arra gondoltam, éjjel, míg a szüleim alszanak, megnézem a ąupában a vasakat. mondja Orcsik Roland első regényének, a Fantomkommandónak egyik elbeszélője. És valóban, ebben a regényben nem a háború a fontos, hiszen annak fenyegető jelenléte állandó, hanem a hatása: hogyan alakulnak át a félelem és a bezártság világában az emberi viszonyok.

A mű helyszíne a kilencvenes évek délszláv háborúinak névtelen kisvárosa, ahol a hősök nem formálhatják sorsukat, hanem inkább elszenvedik a történelem borzalmait és őrületét. De a Fantomkommandó nemcsak erről a lesüllyedt emberi létállapotról ad metszően pontos képet, hanem például arról értesülünk, hogy a kamaszhősöknek fontos, hogy zenekart alapítsanak. Nem adják föl ezt a tervüket. Valamiért nem.

Borító/Kép
A borítón  a Metanoia Artopédia Védett állatok (eksztázis-objektum) című előadása egyik installációjának részlete látható (Fotó: Révész Róbert)
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Mágikus fészkünk

Válogatott tárcák
ISBN
978-86-86469-99-1
Oldalszám
155 oldal
Fülszöveg

Hazatérőben történeteket mentene írónk önmaga és az olvasók számára, örökségmarasztaló szenvedéllyel. Átsuhan egykori tájakon, múltidéző örömmel beszélget a régi – létező vagy léthatáron túli – társakkal. Megengedő szeretettel, gyakran a derű bájával. Bolyongásai során felkeresi hajdani iskoláit, meg-megáll a Tópart utcán, majd a Népkert fái alatt, vagy éppen a lassan hullámzó vizet szemléli a bátkai kompról. Képzeletének vásznán erőteljes vizualitással elevenednek meg a kiapadhatatlan mesélőkedvvel visszavarázsolt emlékképek, s nem pusztán azért, mert szívesen és gyakran ül oda a festők asztalához. Közben egyfajta számadás is készül a keresett és megtalált volt-otthon őrizetével. A Zentán született Balogh István két évtizede Magyarországon él, de állandó visszatérő, könyvei is nálunk jelennek meg. Eddig tizenhét kötete látott napvilágot, kettőben tárcái is megtalálhatóak. Néhányat ezekből is válogattunk, többnyire azonban a lapokban és folyóiratokban közzétett vagy még közöletlen írásai – szerzőnk ilyen műfajú írásainak legjobb darabjai – kerültek a Mágikus fészkünkbe.

VSinkovits Péter

Borító/Kép
Balogh István: Mágikus fészkünk c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Magikus_book.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
A borítón felhasznált alkotás
Grafikai szerkesztő
Kiadás éve
Kötés

A kis Csóka körű van kerítve

Észak-bánáti népdalok
Tárgyszó
Előszó/utószó

A Tisztelt Olvasó kezében lévő, könyvből és hangzó mellékletből álló kiadvány többszörös szerepet tölt be. A közreadott lejegyzések minden szakmai követelményt kielégítő szintje és az első közlésű népdalok jelenléte okán nyugodtan állíthatjuk, hogy népszerűsítő volta mellett tudományos jellegű is, így nemcsak az énekelni vágyók használhatják, de a népdalkutatók számára is tartogat értékeket. Mai világunkban, amikor gyakorta elmosódik a nő és férfi közötti határ, ebben a kiadványban üde és megnyugtató módon világosan kirajzolódnak a „nőkhöz illő” műfajok (lírai dalok, párosítók, balladák...) és a hagyományosan „férfias” műfajok (pásztordalok, betyárdalok, katonadalok, rabénekek...).

A közreadott mintegy száz népdal nemcsak annyiban „csókai”, hogy a hangzó dalcsokrokat csókai kórusok előadásában hallhatjuk, hanem a változatok lelőhelye is főleg Csóka, de előfordulnak más (észak-bánáti) változatok is.

(részlet az Ajánlásból)

ISBN
978-86-80644-02-8
Oldalszám
192 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

Jelen, hangzó melléklettel gazdagított népzenei kismonográfia Bodor Anikó elképzelésének valóra váltása.

Az ő hosszú távú terve volt, hogy az egyes népzenei kisdialektusok gyűjtött anyagát, az adott kistáj népzenei tájszólását jól ismerő előadókkal újraénekeltesse. Így nemcsak a szakavatott népzenekutatók, hanem a széles népzenekedvelő tábor is élvezhető és szakmailag is magas szintű népzenei gyűjtést és példatárat vehet a kezébe.

Így jött létre a 2006-ban megjelent „Szép Kecelbe...” című, kiskunhalasi és keceli népdalokat, a Kiskunság zenei nyelvjárását bemutató kettős CD és kismonográfiát érő kísérőfüzete.

Anikó a koncepcióját, elképzeléseit hosszú távon kívánta megvalósítani. A következő állomás a Csókát és zenei dialektusát bemutató kiadvány lett volna. A zenei dialektus ebben az esetben nem földrajzi vagy közigazgatásilag behatárolt terület, hanem Szöged környékét, Észak- és Közép-Bánátot egybeolvasztó etnokulturális egység: az ő-ző nyelvjárást beszélő szögedi nemzet hazája.

A válogatást és a felvételek elkészítését még maga Anikó vezette Németh István közreműködésével. A záró munkálatokra, a kötet életre hívására már nem volt ideje...

E kiadvánnyal Bodor Anikó munkássága előtt tisztelgünk.

Borító/Kép
Boris Ferenc: A kis Csóka körű van kerítve c. könyvének borítója
Szerző
/sites/default/files/2020-02/Kiscsoka_book.pdf
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Szerkesztő
Olvasószerkesztő
Olvasószerkesztő
Korrektor
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Kottagrafika
Előszó
Előszó
Előszó
Kiadás éve

Örökvisszhang

Versek

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
A tartalomból:
I. (a síksági ember), a síksági ember, önfegyelem, kertem, feszültség, emlékezek, vérrögök, album, nézőpont, kilátás, kalauz, egy utazás, szabadon, a nyugalom, iránytű, járom, az esemény
II. (lendület) lendület, az ugrás, ugyanúgy, a szerető, a közeledés, köszöntő, a határok, már neve sincs, felhők
III. (tavasz) tavasz, a gót lány, a felújítás, zárlatos, kroki, ns, lélegzet, rövidhír, mint, séta, látvány, türelem

Oldalszám
82 oldal
Sorozat címe
Borító/Kép
A fedél Ács József festményének felhasználásával készült
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
ISBN (E-könyv)
978-86-84339-86-9
Kiadó
Műnem
Kötés