Skip to main content

A közbülső világban

Oldalszám
81 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

Ötödik verseskötete Ács Károlynak A közbülső világban, s ötvenöt verset tartalmaz. Mivel a költő életének 55. évében jelenik meg, a képzettársítás elkerülhetetlen: az ötös szám bűvkörében mozgunk, ennek jegyében szerkesztette meg kötetét a költő: öt bevezető vers után öt versciklus következik, s mindegyikben kétszer öt verset találunk.

Játékosságról van szó? Igen, a költő játszik a számokkal. De amennyi itt a játék, legalább annyi a szándékosság is.

Ács költészetének (és a költő Ácsnak) két oldalát – két összefüggő, egymással elválaszthatatlanul egybetartozó oldalát – ismerjük meg hát a könyvben, mely 35 évre visszamenően merít a költő opusából. A tudatos költő mellett szerepet kap a játékos kedvű is, aki a költészetben nemcsak a kötöttséget, a formai fegyelmet, hanem a szabadságot, az önfeledt játékot is szereti. De bármennyire szabadjára engedi is gondolatait, szavait, képzeletét, mindig szemmel tartja őket, mindent a tudatosságnak rendel alá, mert a játékot is halálos komolyan veszi, mint aki erre tette fel életét.

 

Borító/Kép
Ács Károly: A közbülső világban c. művének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Borítóterv
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Korrektor
Korrektor
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Előretolt állásban

válogatott versek (1921-1939)
Oldalszám
186 oldal
Fülszöveg

Nevének ​említésekor az irodalomkedvelő közönség jobbára az avatott tollú, fáradhatatlan fordítóra gondol, s megfeledkezni látszik arról a mennyiségében sem lebecsülhető lírai termelésről, melynek zömét Csuka Zoltán harminc-negyven évvel ezelőtt, a jugoszláviai emigráció idején alkotta meg, s amely nemcsak a jugoszláviai magyar irodalom értéke, kincse, de szerves és jelentős része a magyar lírának is.
Csuka a „férfi-harcok” énekese. Költői pályájának fent említett legtermékenyebb szakaszában szinte egész lényét az emberiség sorskérdései foglalkoztatják, nyűgözik le. „Eszébe se juthatott, hogy magánügyei is vannak… Ha nagy néha szerelemről mert beszélni, a szerelmet – talán inkább kötelességtudásból, mint ösztönből – személytelen és időtlen, szimbolikus és általános keretek közé feszítette ki” – írja róla Benedek Marcell. Épp ezért e költészet kissé egysíkú, csupán a szociális mondanivalót veti felszínre újra meg újra, ám azt annál nagyobb hévvel, annál erősebb sodrással, s ami a legfontosabb, csodálatra méltó hittel. A fiatal Csuka még hitt a költészet orpheuszi erejében, s tiszta pátoszú szabad verseit úgy kiáltotta a „hackenkreuzleresek, fascisták és ébredők” árnyékától egyre inkább elsötétülő világ felé, mint aki minden ízében megvan győződve arról, hogy az emelt fejű poéta szava megállíthatja az emberiség pusztulásba rohanó szekerét. S mivel mégis újra leesett „a sárba az Embernek arca”, mivel számtalanszor átéltük már magunkban is a második világháború poklát, Csuka prófétikus sorai új jelentést, új árnyalatot kapnak: ma is megdöbbentőek, hatásuk friss. Ezt a benyomást természetesen nemcsak tisztánlátásra, meglepően pontos felismerései váltják ki belőlünk, hanem verseinek gyakran hangoztatott zeneisége, szabad áradása, lángolása, gondosan felépített szerkezete is.
A kiadó régi adósságát törleszti, amikor a jugoszláviai magyar irodalom megszületésénél oly nagy szerepet játszott, lankadatlan hitű költő könyvtárakban porosodó, kallódó köteteiből végre válogatást nyújt át mind a hazai, mind a magyarországi olvasóknak.

Borító/Kép
A burkoló-, a kötésterv és a műmellékletek Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész munkája
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés