Skip to main content

A közbülső világban

Oldalszám
81 oldal
Felelős kiadó
Fülszöveg

Ötödik verseskötete Ács Károlynak A közbülső világban, s ötvenöt verset tartalmaz. Mivel a költő életének 55. évében jelenik meg, a képzettársítás elkerülhetetlen: az ötös szám bűvkörében mozgunk, ennek jegyében szerkesztette meg kötetét a költő: öt bevezető vers után öt versciklus következik, s mindegyikben kétszer öt verset találunk.

Játékosságról van szó? Igen, a költő játszik a számokkal. De amennyi itt a játék, legalább annyi a szándékosság is.

Ács költészetének (és a költő Ácsnak) két oldalát – két összefüggő, egymással elválaszthatatlanul egybetartozó oldalát – ismerjük meg hát a könyvben, mely 35 évre visszamenően merít a költő opusából. A tudatos költő mellett szerepet kap a játékos kedvű is, aki a költészetben nemcsak a kötöttséget, a formai fegyelmet, hanem a szabadságot, az önfeledt játékot is szereti. De bármennyire szabadjára engedi is gondolatait, szavait, képzeletét, mindig szemmel tartja őket, mindent a tudatosságnak rendel alá, mert a játékot is halálos komolyan veszi, mint aki erre tette fel életét.

 

Borító/Kép
Ács Károly: A közbülső világban c. művének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Borítóterv
Szerkesztő
Grafikai szerkesztő
Korrektor
Korrektor
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Menetrend dicsérete

Oldalszám
98 oldal
Fülszöveg

Két verseskönyv (Kéz a kilincsen, 1953; Csönd helyett vers, 1959) és néhány kimagasló fordítói teljesítmény után (Miroslav Krleža versei és emlékiratai, jugoszláv líra) Ács Károly ismét saját verseinek kötetével jelentkezik. Ezúttal nem csupán költői művének folytatása az, amit ad, de nem is puszta áttekintése az eddigi munkának. Két évtized költői élményeiről vall Ács Károly, önmaga régi és új arcát állítja itt egymás mellé. Így, egészében véve kerek a kép, így lesz teljes a benyomásunk Ács Károly költészetének útjáról, problémáiról, amelyek a megtett út kilométerkövei. Ez a kötet egy költő létének és alkotásának, kereséseinek, kételyeinek, tévelygéseinek és vívódásainak dokumentuma, egyúttal újabb bizonyítéka annak, hogy Ács Károly – bármily ritkán lép is az olvasó elé verseivel – ma is az az érzékeny, a formát biztosan kezelő, verseiben is az ember, az élet és a költészet problémáit firtató, nyelvre, kifejezésre végtelenül nagy gondot fordító, költői bravúrokra kész poéta, akit előző könyveiből ismerünk, s akinek minden egyes újabb jelentkezése gazdagítja a jugoszláviai magyar költészetet.

Borító/Kép
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Szerkesztő
Illusztrátor
Borítóterv
Korrektor
Kiadás éve
Műnem
Kötés