Skip to main content

Illusztráció szerző

Délvidék/Vajdaság

Társadalomtudományi tanulmányok

A Délvidék / Vajdaság – Társadalomtudományi tanulmányok című kötet tanulmányai a tudományos kérdéskörök és elemzések mellett a szerzőjük által művelt tudományág vajdasági helyzetét is bemutatják, továbbá arról is szólnak, hogyan, milyen módszerekkel, értelmezési lehetőségekkel és eredményekkel járul hozzá egy-egy tudományos diszciplína a vajdasági magyarság életének mélyebb megértéséhez, illetve milyen új meglátások, utak, célok felé lehet irányítani ezeket a kutatásokat. A társadalomtudományok ugyanis elhanyagolhatatlan láncszemek a mindennapok világa és az ettől általában elidegenedő politikai döntéshozók között. Nemzetpolitikánk aktuális helyzetét figyelve épp ezért mind égetőbbnek látszik a szükség a nemzetrészek közötti egymást értő diskurzusra. A társadalomtudományi értelmezések ugyanis a megértéshez és az ezen alapuló nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásához és alkalmazásához segíthetnek hozzá bennünket.

A kötet szerkesztési elve a sokszínűség tudatos felvállalása így nyitva utat az interdiszciplináris törekvéseknek, valamint azok további kibontakozásának. A sokszínűség ellenére azonban vannak benne vissza-viszszatérő közös motívumok is. Az egyik ilyen a vajdasági magyarság másságának jellemzése mind a többségi nemzet, mind az egyetemes magyarság szempontjából.

Ennek megjelenése hozzájárul a regionális magyar világok és egyben a nemzeti kultúránkban általánosnak, egyértelműnek tekintett fogalmak, léthelyzetek, folyamatok árnyaltabb, értőbb, valósághűbb értelmezéséhez is, ami alapja lehet az aktuális nemzeti sorskérdések megfogalmazásának és a nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásának is.

ISBN
978-86-86469-03-8
Oldalszám
293 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
A Délvidék/Vajdaság – Társadalomtudományi tanulmányok c. könyv borítója
/sites/default/files/2020-02/delvidek_book.pdf
Műfaj
Szerzői minősítések
Felelős szerkesztő
Szerkesztő
Recenzens
Olvasószerkesztő
Korrektor
Grafikai szerkesztő
Kiadás éve
Kötés

Mit ér az irodalom, ha magyar?

Vitatható, hogy a világirodalom gyűjtőfogalom-e, vagy inkább minősítés. Goethénél inkább az előző, Babits szemléletében inkább második, Szerb Antal szerint meg egy magánkönyvtárban elférő - arisztokratikus szempontból - válogatott művek sora alkotja a világirodalmat.

ISBN
978-86-84339-28-9
Oldalszám
429 oldal
Felelős kiadó
Sorozat címe
Borító/Kép
A borító Kerekes Sándor festményének felhasználásával készült
Műfaj
Kiadás éve
Kiadó
Kötés

Kékkő lovaknak

Tündérlaki képek

A Kékkő lovaknak riportok, jegyzetek, visszaemlékezések gyűjteménye, amelyeket a szerző szülőfalujáról, Kishegyesről, alias tündérlakról mind ez ideig, több mint negyven éven keresztül írt, s főleg a magyar Szóban jelentetett meg.

ISBN
978-86-323-0673-1
Oldalszám
185 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
A fedőlapot Hangya András és Ács József munkáinak felhasználásával Csernik Előd műszaki szerkesztő tervezte
Szerző
Műfaj
Kiadás éve
Műnem
Kötés

Szilveszter Szilveszter

Kisregény és más történetek

A ​vajdasági magyarokról szóló mű három részből áll. Az első részben a címadó hősről, a titokzatos, a jég hátán is megélő ügyes emberről, Szilveszter Szilveszterről olvashatunk, s eközben a szabadkaiak igen sok ismerős momentumot fedezhetnek fel: szó esik az Elza vendéglőről, a (régi) Funero temetkezési vállalatról, feltűnik a Városháza és Szabadka jellegzetes utcái is. Persze ezek a helyszínek csak keretül szolgálnak. Balogh István mikszáthos módon alkot: összegyűjtögeti az érdekes történeteket, s azokat színesítve építi be az írásaiba. Ezért a kisregényben részben valós történeteket olvashatunk, persze jelen van az írói fikció is. A hihető esetek kapcsán az olvasó nem is veszi észre, hogy mikor siklik át a valóság kitalációba.

Balogh István a Szilveszter Szilveszter című könyvvel a festőismerőseinek is emléket állít. A mű második részében Dobó Tihamérról, Andruskó Károlyról, Benes Józsefről, Ács Józsefről ír, és ezeknél a történeteknél is jellemző a valóság és a fikció vegyülése. A Fáklya és gyökerek címet viselő harmadik rész novellái, jegyzetei tulajdonképpen önvallomások. A szerző a saját életére utal.

ISBN
86-323-0674-X
Oldalszám
169 oldal
Felelős kiadó
Borító/Kép
Balogh istván: Szilveszter Szilveszter c. könyvének borítója
Szerző
Műfaj
Szerzői minősítések
Borítóterv
A borítón felhasznált alkotás
Kiadás éve
Műnem
Kötés